Pieniądze na kształcenie kadr dla motoryzacji

Branża motoryzacyjna odczuwa coraz większy deficyt wykwalifikowanych pracowników. Ministerstwo Rozwoju organizuje właśnie trzy konkursy, które mają pomóc w przygotowaniu kadr dla tej branży. Według Konfederacji Lewiatan szczególnie istotne jest to, że we wszystkich konkursach wymagana jest współpraca z przedsiębiorcami.

Ministerstwo Rozwoju opracowało pakiet działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Do 28 lipca trwa nabór projektów wspierających rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego. W konkursie pomiędzy uczelnie wyższe rozdysponowanych zostanie 100 mln zł. http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/mot17 / Dzięki tym środkom wsparciem objętych zostanie 3 000 studentów, z czego 2/3 ma odbyć staże. Do 15 października będą przyjmowane wnioski w konkursie Moto Power. http://www.power.gov.pl/nabory/1-59/ . Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań kształcenia w branży motoryzacyjnej. W październiku konkurs na powołanie sektorowej rady ds. kompetencji ogłosi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Do jej zadań należeć będzie, m.in. rekomendowanie rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze motoryzacyjnym. Do wzięcia będzie 2,2 mln zł.

 - Na efekty tych projektów będzie trzeba poczekać, ale za kilka lat zastrzyk kadr dla motoryzacji będzie faktycznie odczuwalny przez pracodawców. W projekcie dotyczącym krótkich form kształcenia dodatkowo premiowany będzie udział kobiet. Dla pracodawców to szansa na szerszą pulę wykwalikowanych osób do pracy, dla branży większa różnorodność, a z nią pozytywne zjawiska, takie jak wzrost kreatywności czy produktywności, a dla samych absolwentek kursów możliwość znalezienia zatrudnienia w świetnie rozwijającym się sektorze. Czekamy także na analogiczne działania Ministerstwa Edukacji Narodowej w obszarze szkolnictwa zawodowego - podkreśla Małgorzata Lelińska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Branża motoryzacyjna generuje dużą liczbę nowych miejsc pracy oraz jedną z największych wartości dodanych dla gospodarki. Już teraz pracuje w niej ok. 417 tys. osób, co stanowi 7% miejsc pracy w krajowym przemyśle. Z tych właśnie powodów motoryzacja została wpisana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako sektor strategiczny. Kluczowy dla dalszego rozwoju branży (w tym dla nowych, greenfieldowych inwestycji w Polsce) jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

Jak wynika z badania opinii przedstawicieli branży automotive (Część raportu „MotoBarometr 2017" przygotowywanego przez Exact System) aż 60 % przedstawicieli branży przewiduje wzrost zatrudnienia w swoich firmach w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Jednocześnie ponad połowa badanych wskazuje na brak właściwych pracowników jako największy problem związany z zatrudnianiem. Brak możliwości pozyskania odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów oraz brak wystarczających kompetencji kadry w zakresie nowych technologii to z kolei najczęściej wskazywane bariery (odpowiednio 35% i 23% respondentów) we wdrażaniu Przemysłu 4.0 w firmie i całej branży.

Konfederacja Lewiatan

Sektor motoryzacyjny w Polsce - infografika