Pracodawcy i związkowcy przeciwni formule okrągłego stołu ds. oświaty

• BCC, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan, OPZZ, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego w opublikowanym wspólnym stanowisku deklarują, że chcą uczestniczyć w obradach tzw. okrągłego stołu ds. oświaty, jednakże nie w formule zaproponowanej przez premiera Mateusza Morawieckiego.
• Doprowadzono do sytuacji, w której zamiast poważnej, merytorycznej rozmowy na temat postulatów środowiska nauczycielskiego organizuje się debatę o charakterze stadionowym. Taka formuła dyskusji w żaden sposób nie wpłynie na rozwiązanie problemów oświaty - napisali pracodawcy i związkowcy.

W stanowisku czytamy również, że niezbędne jest znaczne podniesienie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty. Ta ważna grupa społeczna nie może zarabiać poniżej przeciętnego wynagrodzenia w Polsce i musi odzyskać należny jej prestiż.

W naszej ocenie jedynym wariantem umożliwiającym zażegnanie historycznego kryzysu w oświacie jest przedstawienie przez stronę rządową propozycji korespondującej z postulatami organizacji związkowych współorganizujących strajk nauczycieli. Dopiero w momencie zabezpieczenia środowiska nauczycielskiego w zadowalające i zgodne z europejskimi standardami wynagrodzenia można powrócić do rozmów o koncepcji okrągłego stołu ds. oświaty.

Pracodawcy i związkowcy zwracają szczególną uwagę, że to Rada Dialogu Społecznego jest właściwym miejscem do prowadzenia tego typu dyskusji. Jednocześnie przychylają się do rekomendacji, które przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Dorota Gardias przekazała Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejowi Dudzie w trakcie dyskusji na temat realizacji formuły okrągłego stołu ds. oświaty. Niewątpliwie to właśnie Prezydent RP jako patron Rady Dialogu Społecznego jest właściwą osobą dla organizacji merytorycznej debaty na temat całościowej reformy systemu edukacji.

Dostrzegamy otwartość strony związkowej na dalsze negocjacje i tego samego oczekujemy od przedstawicieli rządu. Należy zwrócić uwagę na propozycje rozwiązania problemu zaproponowane przez organizacje pracodawców, aby podwyżki dla nauczycieli częściowo sfinansować ze środków pochodzących z Funduszu Pracy na rok 2019. Apelujemy do rządu, aby wziął odpowiedzialność za przyszłość systemu edukacji i co najważniejsze - spełnił oczekiwania środowiska nauczycieli, co do kwestii wynagrodzeń - czytamy w stanowisku reprezentatywnych partnerów społecznych, członków Rady Dialogu Społecznego.

Konfederacja Lewiatan