Rośnie zatrudnienie, martwi niska aktywność zawodowa

Przeciętne zatrudnienie w kwietniu br. wzrosło o 4,6% r/r., zaś wynagrodzenie o 4,1% r/r - podał GUS.

Komentarz Jakuba Gontarka, eksperta z departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan

Duże obawy pracodawców budzi poziom aktywności zawodowej, który jest najniższy od 17 lat. Obecnie wynosi 56,3%, a to oznacza, że jest niższy niż w 2000 roku. Dlatego kluczowe dla rozwoju gospodarki są działania zwiększające aktywność zawodową. Obawy są uzasadnione szczególnie w kontekście założeń Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2017-2020. O ile dane opublikowane we wtorek dotyczące PKB były nieznaczenie wyższe od oczekiwań rynku (4,0% r/r wobec prognoz 3,9% r/r), o tyle liczba pracujących w 2016 wzrosła tylko o 0,7%, tj. w tempie wolniejszym od relatywnie wysokiego 1,4% zanotowanego rok wcześniej. Niższy przyrost w głównej mierze wynikał ze spadku liczby pracodawców i pracujących na własny rachunek i znacznym spadku liczby pracujących w sektorze rolniczym. Pozytywną informacją jest przyrost liczby pracujących w sektorze przemysłowym i usług.

To kolejny miesiąc, w którym oczekiwaliśmy większego wzrostu płac, wynikającego z systematycznego spadku bezrobocia. Płace miały rosnąć nieco szybciej niż w poprzednich miesiącach, czyli w tempie 4,5%. Wolniejszy od oczekiwanego wzrost może dziwić, w kontekście systematycznie rosnącego zatrudnienia, które w kwietniu wyniosło 5991,1 tys. i było wyższe o 4,6% w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Konfederacja Lewiatan