Sejm łagodniejszy dla biegłych rewidentów

Audytorzy będą mogli świadczyć dodatkowe usługi na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Posłowie przyjęli poprawki Senatu do ustawy o biegłych rewidentach i uwzględnili tym samym propozycje Konfederacji Lewiatan.

Biegli rewidenci będą mogli świadczyć na rzecz JZP niektóre usługi, które zostały pierwotnie wykluczone przez Sejm.

- Cieszymy się, że Sejm wysłuchał głosu przedsiębiorców i przegłosował poprawki zgłoszone przez senatorów. Został poszerzony katalog dodatkowych usług świadczonych przez audytorów na rzecz badanych jednostek zainteresowania publicznego (JZP), np. banków czy spółek giełdowych, chodzi m.in. przeprowadzanie procedur należytej staranności czy poświadczenia dotyczące sprawozdań lub informacji finansowych dla organów nadzoru wykraczające poza zakres ustawowego badania, pomagające tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków - mówi Adrian Karkoszka, ekspert departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan