Zrezygnujmy z paragonów papierowych w taksówkach i w internecie

• Ministerstwo Finansów, w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, zaproponowało możliwość prowadzenia ewidencji za pomocą urządzeń elektronicznych, takich jak tablet czy telefon.
• Przedsiębiorcy pozytywnie przyjmują taką propozycję. Apelują jednak, aby w taksówkach i przy sprzedaży internetowej możliwe było wystawianie paragonów elektronicznych, bez konieczności wystawiania paragonu w formie papierowej.

- Możliwość zastąpienia tradycyjnych kas fiskalnych urządzeniami takimi jak telefon czy tablet zmniejszy koszty związane z obowiązkiem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Popieramy kierunek zmian zaproponowanych przez resort finansów. Apelujemy jednak, aby w przypadku sprzedaży internetowej i usług taksówkowych zamawianych za pomocą aplikacji nie było konieczności wystawiania paragonów papierowych. Cała transakcja przebiega korespondencyjnie, zatem także jej potwierdzenie powinno zostać dokonane poprzez wystawienie paragonu elektronicznego - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Jedynie urządzenia do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, zwalniają podatnika z wystawiania paragonu fiskalnego w formie papierowej. W naszej ocenie taksówkarze i przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży w internecie także powinni mieć taką możliwość, a nie bezwzględny obowiązek drukowania paragonu papierowego. Nie ma żadnego uzasadnienia dla wydruku oryginału paragonu w sytuacji, kiedy jest on wystawiony i doręczony w formie elektronicznej, a transakcja odbyła się za pośrednictwem internetu.

Ponadto niemożliwe będzie stosowanie kasy w formie oprogramowania w taksówkach, ze względu na niemożliwą do spełnienia w taksówce potrzebę zainstalowania odrębnej drukarki. Zwracamy także uwagę na konieczność określenia w drodze rozporządzenia Ministra Cyfryzacji regulacji umożliwiających korzystanie z aplikacji mobilnej zamiast taksometru. Rozwiązanie to pomoże obniżyć koszty operacyjne ponoszone przez kierowców taksówek, zmniejszy podatność na oszustwa nieuczciwych taksówkarzy oraz zwiększy komfort podróżujących, a także zapewni im zawsze uczciwą opłatę za przejazd. Podkreślamy także, że korzystanie z aplikacji (tzw. wirtualnego taksometru) jest zgodne z systemem kas fiskalnych online wprowadzonym przez niedawną nowelizację prawa podatkowego.


Konfederacja Lewiatan