Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Pierwszy Kongres Pracodawców

2008-01-17

Kongres Pracodawców był pierwszym tak dużym spotkaniem przedstawicieli środowisk biznesu, którego celem było przedstawienie wspólnego stanowiska w sprawie modernizacji polskiej gospodarki i rozwoju kraju. W inauguracji Kongresu uczestniczył Premier Donald Tusk, a do postulatów zgłaszanych w dyskusji odniósł w swoim popołudniowym wystąpieniu wicepremier Waldemar Pawlak.

W swoim wystąpieniu Premier obiecał przedsiębiorcom podjęcie działań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród nich m.in. ograniczenie kontroli państwowych, stosowanie uproszczonej księgowości w przedsiębiorstwach o obrotach do 1,2 mln euro, wprowadzenie domniemania niewinności wobec przedsiębiorców, zniesienie ograniczeń w handlu (wprowadzonych przez poprzedni rząd), obniżenie kapitału zakładowego spółek z o.o. do 25 tys. zł oraz stworzenie przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

I Kongres Pracodawców został zwołany, aby umożliwić środowiskom gospodarczym przedstawienie ich wspólnego punktu widzenia na najważniejsze wyzwania stojące przed Polską. Pracodawcy skupieni w naszych organizacjach uważają, że w ostatnich latach ich głos był lekceważony. Poprzednia ekipa rządząca deklarowała dialog społeczny, ale rozmawiała tylko z wybranymi partnerami społecznymi, zaś ułatwienia dla biznesu projektowali młodzi urzędnicy zza ministerialnych biurek.

W sektorze przedsiębiorstw pracuje obecnie ponad 6,5 mln pracowników, a ponad 60% wynagrodzeń wypłacanych w gospodarce to ich płace. Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw to ponad 75 proc. nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Firmy w Polsce wytwarzają dziś bezpośrednio 70 proc. polskiego PKB, ale dzieje się to bez wsparcia rządzących, a często wbrew nim.

Rocznie Sejm uchwala ponad 200 ustaw, w tym 60 proc. to nowelizacje. Przygotowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (2004 r.) wymagało przeglądu ponad 800 aktów prawnych, co oznacza, że właśnie tyle dokumentów mających moc prawną powinien znać przedsiębiorca. Liczba biurokratycznych barier w gospodarce stale rośnie, a tylko same obowiązki administracyjne kosztują przedsiębiorstwa w Polsce 8-10 mld euro rocznie (szacunki Komisji Europejskiej z 2005 r.).

Także w społeczeństwie klimat dla przedsiębiorczości nie jest dobry. Wnioski z różnych badań są podobne: spada gotowość Polaków do zakładania własnych firm i nawet młodzi zdolni wolą pracę na etacie niż podejmowanie ryzyka gospodarczego. Nie rośnie też liczba aktywnych podmiotów gospodarczych. Zbyt duża część społeczeństwa chciałaby kapitalizmu bez kapitalistów, czyli traktuje zysk z działalności gospodarczej jako pojęcie moralnie podejrzane.

Bez zmiany tego klimatu nie mamy szans na międzynarodową konkurencyjność polskiej gospodarki, bez czego z kolei marzenia Polaków o osiągnięciu materialnego dobrobytu i cywilizacyjnego awansu na poziomie krajów ze strefy euro pozostaną tylko marzeniami. Trzeba przywrócić w społeczeństwie tego ducha przedsiębiorczości, który towarzyszył początkom polskiej transformacji, a który stopniowo dławiły kolejne ekipy rządzące.

Przygotowane przez 6 współorganizatorów Kongresu dokumenty kongresowe zawierają spójną koncepcję modernizacji polskiej gospodarki. Opiera się ona na przekonaniu, że Polacy są narodem przedsiębiorczym i zdolnym konkurować na globalnym rynku. Trzeba im tylko ułatwić zakładanie firm, a następnie pozwolić swobodnie je rozwijać. Dzięki wysokiemu wzrostowi gospodarczemu i zwiększonym wpływom do budżetu szybki rozwój kraju nie musi odbywać się kosztem uboższych grup społecznych i nie musi prowadzić do pogłębiania nierówności.

Projekt jednego z dwóch końcowych dokumentów programowych Kongresu „Postulaty do parlamentu, rządu i opinii publicznej” określa bariery w działalności przedsiębiorstw i jednocześnie wskazuje konkretne sposoby ich usunięcia. Dokumentowi przyświeca spójna koncepcja modernizacji gospodarki, dlatego pokazuje on współzależności zarówno po stronie przeszkód, jak i rozwiązań. To pierwsza tak spójna wizja reform gospodarczych, przedstawiona wspólnie przez środowisko biznesu.

Polska rozwijała się wciągu ostatnich 16 lat w tempie średnio 4,5 proc. rocznie, co stawia nas wśród 11 najszybciej rosnących gospodarek świata. To przede wszystkim zasługa polskich przedsiębiorstw i powód do dumy całego społeczeństwa. Gdyby nasz kraj nadal tak szybko się rozwijał, po 16 latach dochód na mieszkańca zrównałby się u nas z obecnym poziomem w strefie euro. Po kolejnych 10 latach Polska stałaby się od nich zamożniejsza. To jest historyczne wyzwanie! Pracodawcy proponują rządowi i społeczeństwu: podejmijmy to wyzwanie razem! W ostatnich 30 latach 8 krajów na świecie było w stanie utrzymać tempo wzrostu na poziomie co najmniej 4,5 % rocznie. To pokazuje, że powtórzenie tej drogi jest praktycznie możliwe.

Pomysłodawcami i organizatorami Kongresu jest sześć organizacji zrzeszających pracodawców: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Związek Rzemiosła Polskiego, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Wspólnie reprezentują one 43 tys. przedsiębiorstw zatrudniających prawie 3,5 mln pracowników, czyli ponad połowę zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw.

Uczestnicy I Kongresu przyjęli także deklarację „Państwo przyjazne pracodawcom”.