Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Seminarium: Optymalizacja i restrukturyzacja podatkowa

0000-00-00

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium, którego celem jest zaprezentowanie szans i zagrożeń, jakie stoją przed przedsiębiorcami dokonującymi restrukturyzacji i optymalizacji podatkowych, w szczególności w świetle nowych przepisów podatkowych wchodzących w życie pod koniec 2008 r. i na początku 2009 r. W czasach, gdy marże i zysk operacyjny spadają, narzędziami konkurencji między przedsiębiorcami stają się inne instrumenty, tylko z pozoru niezwiązane z ich core businessem. Jednym z nich jest bez wątpienia optymalizacja podatkowa. Jej celem jest stworzenie optymalnych, pod względem obciążeń podatkowych, struktur i rozstrzygnięć odnoszących się do konkretnych działań gospodarczych (operacyjnych lub inwestycyjnych) podejmowanych przez podatników. De facto jest zatem jednym z fundamentalnych elementów budowania trwałej przewagi konkurencyjnej.

Celem seminarium jest syntetyczne przedstawienie korzyści i ryzyk podatkowych, a także praktycznych problemów, jakie mogą powstać dla polskich przedsiębiorców w związku z wykorzystaniem wybranych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej.

W trakcie seminarium zostaną także omówione zmiany przepisów, wchodzące w dniu 1 grudnia 2008 r. i 1 stycznia 2009 r., które bezpośrednio dotyczą restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej.

Seminarium adresujemy do członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz innych osób z wyższej kadry kierowniczej, zajmujących się finansami. Seminarium zostało przygotowane we współpracy z doradcami podatkowymi z kancelarii Ożóg i Wspólnicy oraz ekspertami z CANN Financial Advisory.9:00 - 9:30

Rejestracja


9:30 - 9:40

Otwarcie
Rafał Iniewski, Przewodniczący Rady Podatkowej PKPP Lewiatan


9:40 - 11:00


Część I Spółka osoba oraz wymiana udziałów jako sposób na optymalizację podatkową

Zasady opodatkowania spółki osobowej i jej wspólników

Spółka komandytowa ze spółką z o.o. jako komplementariuszem

Sprzedaż aktywów przez celową spółkę osobową

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową

Zamiana udziałów/akcji - wniesienie aportem udziałów i akcji do spółki kapitałowej

Prowadzenie: Marek Kolibski


11:00 - 11:40


Część II Obejście prawa podatkowego - ryzyka przy optymalizacji

Obejście prawa podatkowego - definicja

Ocena skutków czynności cywilnoprawnych na gruncie prawa podatkowego

Czynności prawne pozorne a skutki podatkowe

Ustalenie stanu faktycznego a ocena prawna stanu faktycznego

Sposoby zabezpieczenia się przed zarzutem obejścia prawa podatkowego

Prowadzenie: Ireneusz Krawczyk


11:40 - 12:00

Przerwa na kawę


12:00 - 13:15

Część III Zagadnienia podatku dochodowego od osób prawnych przy przejęciach i fuzjach spółek

Sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Wniesienie aportem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

Połączenie spółek

Podział spółek

Wycena jako narzędzie minimalizacji ryzyka podatkowego

Prowadzenie: Paweł Cygański


13:15 - 14:00

Część IV Fundusz inwestycyjny zamknięty jako wehikuł podatkowy; struktury z zagranicznymi rezydencjami wykorzystywane w tego rodzaju optymalizacjach; korzyści i obszary ryzyka

Zasady działania

Podstawowe zalety

Zasady opodatkowania; korzyści i ryzyka

Przykładowe struktury

Koszty funkcjonowania

Prowadzenie: Paweł Tomczykowski


14:00 - 14:45

Lunch


14:45 - 16:00

Część V Problemy w VAT przy optymalizacji, zmiany od 2009 r.

Sprzedaż i aport zorganizowanej część przedsiębiorstwa a podatek VAT

dotychczasowe stanowisko organów podatkowych i jego konsekwencje dla procesów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych

wyłączenie z opodatkowania transakcji mających za przedmiot ZCP - praktyczne konsekwencje nowelizacji ustawy o VAT

Połączenie i podział spółek kapitałowych - wątpliwości dotyczące rozliczeń VAT

podział spółki jako czynność opodatkowana podatkiem VAT

połączenie spółek - praktyczne konsekwencje w zakresie rozliczania naliczonego podatku VAT po nowelizacji ustawy o VAT

Likwidacja spółki kapitałowej - konsekwencje przy wydaniu majątku polikwidacyjnego 4) Aport wartości niematerialnych i prawnych nieujętych w ewidencjach podatnika

Prowadzenie: Tomasz Siennicki
Prelegenci:

Paweł Cygański, jest Partnerem Cann Financial Advisory Sp. z o.o. Ukończył Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) oraz członkiem Rady Wykonawczej ACCA Polska. Jest też Starszym Specjalistą ds. Wycen Przedsiębiorstw (Accredited Senior Appraiser, Business Valuation), członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. Wycen (American Society of Appraisers). Jest biegłym sądowym z zakresu wycen przedsiębiorstw oraz papierów wartościowych. Od wielu lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biegłych w Dziedzinie Wycen Przedsiębiorstw. Wcześniej pracował w Deloitte & Touche oraz Ernst & Young. Posiada wieloletnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, wycenach przedsiębiorstw oraz finansowych due dilligence. Współpracuje z PKPP Lewiatan od ponad roku.

Marek Kolibski, jest doradcą podatkowym z ponad 6-letnim doświadczeniem zawodowym; kieruje Zespołem Podatków Dochodowych w kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor licznych publikacji dotyczących prawa podatkowego oraz współautor publikacji książkowych w zakresie podatków dochodowych (w tym w aspekcie międzynarodowym), podatku VAT oraz prawa dewizowego. W ramach trwającej od 2003 r. współpracy z kancelarią Ożóg i Wspólnicy, doradza klientom w zakresie restrukturyzacji i optymalizacji podatkowych, w tym w szczególności wiodącym koncernom energetycznym.

Ireneusz Krawczyk, jest radcą prawnym z 14-letnim doświadczeniem zawodowym, partnerem kierującym Zespołem Postępowań Podatkowych. Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1999 r. pełnił w Ministerstwie Finansów funkcję wicedyrektora Departamentu Podatków Lokalnych i Katastru; w latach 2001-2002 był dyrektorem Departamentu Prawnego jednego z banków inwestycyjnych. W latach 2002-2006 kierował działem podatkowym w dużej polskiej kancelarii prawnej. Współpracuje z kancelarią Ożóg i Wspólnicy od 2006 r. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i komentarzy do ustaw podatkowych.

Tomasz Siennicki, jest licencjonowanym doradcą podatkowym, kieruje Zespołem Podatków Pośrednich w kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 1998 - 1999 jako stypendysta Fundacji Rechtsstaat odbył staż na Uniwersytecie Marcina-Lutra Halle - Wittenberg. Jest autorem licznych publikacji dotyczących zagadnień związanych z opodatkowaniem VAT oraz współautorem komentarzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (edycje 2006). Współpracuje z kancelarią Ożóg i Wspólnicy od 2006 r. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w organach skarbowych, pracując między innymi w Izbie Skarbowej w Warszawie, gdzie przez 4 lata kierował działem podatku VAT. W latach 2005-2006, jako doradca podatkowy, współpracował ze spółką doradztwa podatkowego Marciniuk i Wspólnicy. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie podatku VAT oraz praktycznych warsztatów dotyczących funkcjonowania tego podatku.

Paweł Tomczykowski, jest licencjonowanym doradcą podatkowym z ponad 10-letnim doświadczeniem zawodowym, partnerem w kancelarii Ożóg i Wspólnicy. Członek Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor wielu publikacji oraz współautor komentarzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Doradzał w zakresie kwestii podatkowych przy wielu projektach restrukturyzacyjnych oraz przekształceniowych. Współpracuje z kancelarią Ożóg i Wspólnicy od 2005 r. Poprzednio, zajmował się praktyką podatkową w międzynarodowych kancelariach prawniczych oraz jednej z międzynarodowych firm konsultingowych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Klonowa 6, 00-591 Warszawa
tel.(22)8459550, faks(22)8459551, www.pkpplewiatan.pl, e-mail:recepcja@pkpplewiatan.pl