Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Akademia Lewiatana: Ład Korporacyjny – najlepsza struktura zarządzania przedsiębiorstwem

2014-12-04


Konfederacja Lewiatan oraz Kancelaria Prawna Modus zapraszają na bezpłatne szkolenie „Ład Korporacyjny - najlepsza struktura zarządzania przedsiębiorstwem" organizowane w ramach Akademii Lewiatana. Seminarium prowadzone jest przez specjalistę z zakresu najlepszej międzynarodowej praktyki (Best International Corporate Covernance) David'a M Buckle, adwokata z kancelarii DMB Law, specjalizującego się w międzynarodowym prawie gospodarczym, starszego specjalistę oraz wykładowcę z Londyńskiego Instytutu Dyrektorów (Institute of Directors), który jest partnerem biznesowym Mecenasa Jacka Raźniewskiego, właściciela Kancelarii Prawnej Modus.

Szkolenie odbędzie się 4 grudnia br. w godz. 9.00 - 17:00 w siedzibie Konfederacji Lewiatan przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie.

Tematem przewodnim seminarium będzie szeroko pojęty Ład Korporacyjny (Corporate Governance) zaprezentowany w formie praktycznych prelekcji ukazujących szereg możliwości ulepszenia działalności danego przedsiębiorstwa, prezesów, zarządu oraz kadry zarządzającej według najlepszej międzynarodowej praktyki (Best Corporate Governance Practice). Oprócz samej istoty i roli ładu korporacyjnego, różnic w polskiej i angielskiej terminologii z tego zakresu, będzie także mowa o sposobach podniesienia konkurencyjności danego przedsiębiorstwa na rynku lokalnym i globalnym, ulepszenia wydolności finansowej  firmy oraz podniesieniu jej atrakcyjności dla zewnętrznego inwestora. To ostatnie ma ogromne znaczenie podczas zdobywania zewnętrznego kapitału na dalszy rozwój i/lub reorganizację danej jednostki.

Uczestnicy szkolenia w znacznym stopniu poszerzą swoją wiedzę teoretyczną.  Dowiedzą się między innymi:

 • jak wygląda właściwy podział obowiązków w kierownictwie firmy
 • jakie są techniki efektywnego zarządzania przez prezesa zarządu
 • jakie są jego obowiązki
 • co gwarantuje członkom zarządu skuteczne wykonywanie zleconych zadań i obowiązków.

Poznają ponadto znaczenie sprawiedliwej, zrównoważonej i zrozumiałej oceny pozycji firmy i jej perspektyw dokonywanej przez zarząd oraz istotę dialogu z akcjonariuszami opartego na wzajemnym zrozumieniu celów. Każdy z uczestników dowie się również jak zachęcać inwestorów do udziału w zgromadzeniach spółki.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 grudnia br.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Gorąco zapraszamy!

 

ZGŁOSZENIE ON-LINE

 

AGENDA

9.00 - 9.30
Rejestracja, kawa powitalna

9.30 - 10.30
Wprowadzenie - trzy różne definicje Ładu Korporacyjnego - zaangażowanie grupy do dyskusji na temat najefektywniejszej definicji Ładu Korporacyjnego
Introduction and objectives - three different definitions of Corporate Governance (CG) - engaging the group in a discussion on the best definition of CG

10.30 - 10.45
Przerwa kawowa
Coffee break

10.45 - 11.00
Językowe różnice pomiędzy angielską a polską terminologią prawną w zakresie Ładu Korporacyjnego
Linguistic differences between English and Polish legal terminology within an area of (CG) (Mel)

11.00 - 12.00
Pierwsza poranna sesja - zrozumienie roli akcjonariuszy/udziałowców, zarządu i menedżerów w prowadzeniu przedsiębiorstwa

 1. kompromiss
 2. najlepsze praktyki

First morning session - understanding roles of shareholders, board and managers in running a company

 1. Compliance
 2. Best practice


12.00 - 12.15
Przerwa kawowa
Coffee break

12.15 - 13.15
Druga sesja szkoleniowa - Rola członka zarządu - obowiązki i charakterystyka członków zarządu oraz wymagane umiejętności by stać się efektywnym członkiem zarządu. (krótki zarys)
Second training session - Role of the Director - Duties & qualities of Directors and required skills to be an effective Director (a brief outline)

13.15 - 14.15
Lunch

14.15 - 15.15
Trzecia sesja szkoleniowa - rola zarządu - efektywność zarządu

 1. indywidualni członkowie zarządu
 2. spotkania zarządu
 3. strategia
 4. ryzyko (finansowe, operacyjne oraz zasobu ludzkiego)

Third training session - Role of the Board - Effective Board

 1. Individual Directors
 2. Board meetings
 3. Strategy
 4. Risk (Financial, operational and HR)


15.15 – 15.30
Przerwa kawowa
Coffee break

15.30 - 16.30
Czwarta sesja szkoleniowa – Ład Korporacyjny – podsumowanie

 1. źródła prawa
 2. akcjonariusze
 3. rola Ładu Korporacyjnego / Krajowe Organy Nadzorujące

Fourth training session – CG - summary

 1. Sources of law
 2. Stakeholders
 3. Role of CG/Regulators


15.30 - 16.30
Podsumowanie

 1. publiczne przedsiębiorstwa państwowe
 2. SOE

Summary

 1. Public State Enterprises
 2. SOEs

 

PROWADZĄCY

David M. Buckle
Praktykujący międzynarodowy prawnik z dziedziny międzynarodowego prawa gospodarczego, międzynarodowy ekspert w dziedzinie Ładu Korporacyjnego, wykładowca i starszy konsultant  w Londyńskim Instytucie Dyrektorów (Institute of Directors) (IoD).
David był członkiem Rady Konsultacyjnej w IoD przez ponad 15 lat, gdzie odpowiedzialny był za przygotowywanie konsultacji i opinii dotyczących różnych aspektów Ładu Korporacyjnego na podstawie prawa europejskiego i angielskiego oraz najlepszych międzynarodowych praktyk w zakresie Ładu Korporacyjnego. David ma ponad 15-letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji przedsięwzięć z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, rozwoju zarządów i kadry zarządzającej dla klientów korporacyjnych, klientów indywidualnych, organizacji rządowych, pozarządowych i innych różnych struktur.
David nie tylko zarządza złożonymi projektami z tematyki wprowadzania w życie oraz reform Ładu Korporacyjnego w Europie i na innych rynkach międzynarodowych, ale również bierze czynny udział w kształtowaniu i wprowadzaniu metodologii dotyczących projektowania i realizacji najlepszych praktyk z dziedziny Ładu Korporacyjnego dla samorządów centralnych i lokalnych, agencji rządowych, przedsiębiorstw państwowych, banków centralnych, międzynarodowych instytucji finansowych, uczelni, giełd papierów wartościowych (LSE i AIM) i innych różnych podmiotów.
Jego doświadczenie wykorzystywane jest przez przedstawicieli kapitału prywatnego, publicznego, organizacji charytatywnych i non-profit na poziomie międzynarodowym i innych przedsiębiorstw z różnorodnych sektorów, w tym budownictwa, finansów, bankowości, farmacji, usług komunalnych, opieki zdrowotnej i paliwowego.
Przed  rozpoczęciem kariery prawniczej David służył jako oficer Królewskich Sił Powietrznych (RAF), gdzie był odpowiedzialny za nabór i szkolenie oficerów oraz projektowanie i realizację ćwiczeń dowodzenia i kontroli wysokiego szczebla. 

Kancelaria Prawna Modus
Organizator szkolenia, Kancelaria Prawna Modus, działa na polskim i międzynarodowym runku usług prawnych od 1993 roku. Jest ona założycielem i liderem Grupy Modus®. Od dwudziestu lat prawnicy kancelarii zapewniają profesjonalną obsługę i porady prawne klientom biznesowym, indywidualnym oraz instytucjom publicznym. Doświadczenie i determinowany wiedzą prawników rozwój pozwolił na stworzenie skutecznych mechanizmów działania w realizacji złożonych zadań prawnych. Kancelaria cieszy się opinią profesjonalnej w obsłudze spraw gospodarczych, cywilnych i administracyjnych. Specjalizacją oraz obszarem naszego zainteresowania jest w szczególności doradztwo związane z działalnością przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym, prawo medyczne oraz zamówienia publiczne. Razem z David'em M. Buckle realizujemy projekty międzynarodowe. 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
 
Anna Kalicka-Motawa
Departament Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan

e-mail: akalicka@konfederacjalewiatan.pl

Bartłomiej Motyka
Kancelaria Prawna Modus

e-mail: bartlomiej.motyka@modus.wroc.pl

Mel M Jeczelewska
Kancelaria Prawna DMB Law

e-mail: mel@dmblaw.co.uk