Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Akademia Lewiatana: Zmiany w regulacjach prawnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

2014-07-02


 

Szanowni Państwo,

Konfederacja Lewiatan oraz Kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie nt. zmian w regulacjach prawnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów organizowane w ramach Akademii Lewiatana. Szkolenie odbędzie się 2 lipca br. w godz. 10.30 - 16.00  w Warszawie przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

W ostatnim czasie zostały uchwalone dwie ważne ustawy z obszaru ochrony konkurencji i konsumentów, które wywrą znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców na rynku polskim. Ustawy czekają na podpis Prezydenta i w ciągu kilku miesięcy powinny wejść w życie.

Pierwszą z nich jest nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadza szereg zmian, a pośród nich m.in. kontrowersyjne rozwiązanie dotyczące odpowiedzialności finansowej członków organów zarządzających przedsiębiorców do 2 mln PLN za umyślne dopuszczenie do zawarcia przez tych przedsiębiorców niedozwolonych porozumień. Wzmocnione zostały także kompetencje Prezesa UOKiK do przeprowadzania kontroli i przeszukań antymonopolowych, a także nakładania tzw. środków zaradczych, czyli narzucania w decyzjach antymonopolowych określonego zachowania się przedsiębiorców na przyszłość.

Drugim ważnym aktem prawnym jest ustawa o prawach konsumenta, radząca szereg pytań co do jej praktycznego zastosowania. Pośród nich najważniejsze to - czy jednoosobowy przedsiębiorca może być uznany za konsumenta, któremu zapewniania jest szczególna ochrona kontraktowa; jakie obowiązki informacyjne wobec konsumentów będą ciążyły na przedsiębiorcy; w jakich okolicznościach będzie się należał konsumentowi zwrot zakupionego produktu, zamiast jego naprawy?

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie szkolenia. Zachowując minimum teorii, a maksimum praktycznego podejścia do tematów, przedstawimy informacje, dzięki którym uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności:

 • prawidłowej identyfikacji aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji konsumentów;
 • oceny zagrożeń dla prowadzonej działalności wynikających z ograniczeń prawnych i dotychczasowego orzecznictwa;
 • przygotowania się na zmiany prawne, poprzez przeorganizowanie swojej polityki handlowej;
 • przygotowania modyfikacji dokumentów używanych w relacjach handlowych z przedsiębiorcami i konsumentami, tak aby odpowiadały nowych regulacjom prawnym.

Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2014. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

 

ZGŁOSZENIE ON-LINE 

AGENDA

10.30 - 11.00
Rejestracja uczestników, kawa powitalna

11.00 - 11.45
Przedstawienie systemowych rozwiązań ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce i organów odpowiedzialnych za ich egzekucję

 • Relacje handlowe, do których ma zastosowanie prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Polskie i unijne akty prawne regulujące ochronę konkurencji i konsumentów
 • Rozróżnienie sytuacji, kiedy zastosowanie ma polskie, a kiedy unijne prawo ochrony konkurencji
 • Wyjaśnienie relacji prawa ochrony konkurencji i prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • Przedstawienie metod egzekucji naruszeń prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz organów odpowiedzialnych w tym zakresie


11.45 - 12.00
Przerwa kawowa
 

12.00 - 13.30
Omówienie zmian w przepisach o ochronie konkurencji i ich praktycznych konsekwencji dla przedsiębiorców

 • Nowość w prawie polskim - odpowiedzialność finansowa osób zarządzających za umyślne dopuszczenie do zawarcia przez przedsiębiorców niedozwolonych porozumień
 • Zmiany w zakresie kontroli i przeszukań antymonopolowych
 • Zmiany w zakresie wymierzania kar pieniężnych za naruszenia prawa konkurencji
 • Zmiany w procedurze leniency - dotyczącej odstąpienia od wymierzenia kary lub jej obniżenia w zamian za współpracę z Prezesem UOKiK
 • Zmiany w przepisach dotyczących kontroli koncentracji
 • Rozwiązania dotyczące środków zaradczych nakładanych przez Prezesa UOKiK


13.30 -14.30
Lunch
 

14.30 -16.00
Omówienie zmian w przepisach o ochronie konsumentów i ich praktycznych konsekwencji dla przedsiębiorców

 • Przyczyny zmian - harmonizacja prawa konsumenckiego Unii Europejskiej
 • Założenia dyrektywy 2011/83 o prawach konsumentów a ich praktyczna implementacja w prawie polskim
 • Nowa definicja konsumenta
 • Nowe obowiązki informacyjne przedsiębiorców wobec konsumentów oraz wymóg uzyskiwania zgód konsumentów na określone działania przedsiębiorców
 • Nowe rozwiązania w zakresie definicji wady rzeczy, okresu domniemania istnienia wady oraz wyboru przez konsumentów uprawnień w razie wady rzeczy
 • Zmiany obowiązującej regulacji w zakresie rękojmi, niezgodności towaru z umową oraz gwarancji
 • Nowe regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość
   

PROWADZĄCY 
 

 

Marcin Kolasiński
Radca prawny, Partner w Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

Wyróżniany przez polskie (Rzeczpospolita) i międzynarodowe (Chambers Europe, Legal 500, PLC Which Lawyer, Global Competion Review, Expert Guide by Euromoney) rankingi specjalista w zakresie polskiego i unijnego prawa ochrony konkurencji i konsumentów. W obrębie jego specjalizacji znajdują się również m.in. prawo zamówień publicznych, bezpieczeństwo produktów, compliance & white collar crimes oraz kwestie prawne dotyczące sektorów regulowanych. Marcin Kolasiński pracował w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ochrony Konkurencji. W tym czasie odbył staż w Dyrektoriacie ds. Konkurencji Komisji Europejskiej. Następnie przez ponad osiem lat pracował w kancelarii Baker & McKenzie, gdzie jako partner, szef praktyki prawa konkurencji i regulacji, reprezentował klientów w postępowaniach przez Prezesem UOKiK, Komisją Europejską oraz polskimi i unijnymi sądami. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych. Pełni także funkcję pozarządowego doradcy w ramach międzynarodowej sieci prawa konkurencji - International Competition Network.

 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
 
Anna Kalicka-Motawa
Departament Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan

e-mail: akalicka@konfederacjalewiatan.pl
 
Marcin Kolasiński
Partner, Radca Prawny Kancelaria Kieszkowska Rutkowska Kolasiński

e-mail: marcin.kolasinski@krklegal.pl