Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015, Łódź

2015-02-19

 

Szanowni Państwo,

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują, w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Aby dynamicznie zwiększać wielkość produkcji, wprowadzać innowacyjne technologie, poszerzać rynki zbytu - trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

Szanując Państwa czas podczas czterogodzinnej konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy, przedstawimy Państwu sposoby rozwiązania powyższego problemu.
Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny - przedstawimy cztery uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie, ułatwiony dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE oraz fundusze private equity i venture capital. Firmom rozpoczynającym działalność zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
 • południowy - planujemy 4 interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków / case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem. Konferencja dedykowana jest dużym, średnim, małym oraz micro firmom poszukującym różnych źródeł finansowania planowanych inwestycji.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Henryka Bochniarz
Prezydent
Konfederacja Lewiatan

 


PROGRAM

 

9:30 - 10:00

Rejestracja, kawa powitalna

 

10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji 
Przemysław Andrzejak, Prezes, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 

10:10 - 10:40

Historia sukcesu - beneficjent Kredytu technologicznego

 

10:40 - 11:55

Kredyt technologiczny - Realizacja i perspektywy na przyszłość
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego

Finansowanie bankowe - podstawowe źródło pozyskania kapitału na rozwój
Paweł Bizoń
, PKO Bank Polski

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors

Inicjatywa JEREMIE - skuteczny instrument finansowania łódzkich przedsiębiorstw
Agnieszka Łysek, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

Anioły Biznesu - kluczowy element finansowania start-up'ów wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan 

 

11:55 - 12:10

Przerwa kawowa
 

12:10 - 12:55

Warsztaty fakultatywne cz.1
 

warsztat 1

Kredyt technologiczny
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG - specyfika instrumentu
 • Rola banku kredytującego - ocena projektu i montaż finansowy
 • Efekty realizacji Kredytu technologicznego
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020
 • Współpraca z bankiem - niezbędnym elementem rozwoju przedsiębiorstw w celu osiągnięcia sukcesu

warsztat 2

Inicjatywa JEREMIE - skuteczny instrument finansowania łódzkich przedsiębiorstw
Agnieszka Łysek, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK  

 • O tym, czym jest inicjatywa JEREMIE i co oferuje przedsiębiorcom, czyli jakie produkty i dla kogo
 • Na jaki cel w ramach projektu można otrzymać środki
 • Co trzeba zrobić aby starać się o wsparcie i do kogo się udać
 • Przykłady przedsiębiorców, którzy rozwinęli firmę dzięki środkom otrzymanym w ramach inicjatywy JEREMIE  

12:55 - 13:40

Warsztaty fakultatywne cz.2
 

warsztat 3

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Paweł Malicki, Enterprise Investors

 • Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
 • O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
 • Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz - zarząd/współwłaściciel?
 • Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
 • Co kryje się pod określeniem „Term Sheet" i dlaczego mówienie o „Exit Strategy" jest ważne dla obu stron już na samym początku?
 • Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

warsztat 4

Business Angels - Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny
 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

13:40 - 14:25

Lunch
 

 


 

Kapitał na rozwój
- nowe możliwości 2015

19 lutego 2015 | Łódź, Holiday Inn, ul. Piotrkowska 229/231

ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE!

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl


Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013