Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Reprezentacja klienta w mediacji

2015-02-20

Konfederacja Lewiatan serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Reprezentacja klienta w mediacji"- szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli środowisk prawniczych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów gospodarczych", które odbędzie się w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie w dwóch terminach 13.02.2015 r. oraz 20.02.2015 r. w godz. 09.00 do 17.00.

Szkolenie organizowane jest w zakresie realizowanego przez Konfederację Lewiatan projektu pt. „Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy" w ramach Priorytetu V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli środowisk prawniczych zainteresowanych informacjami z zakresu mediacji.

Szkolenie poprowadzą:

Ewa Gmurzyńska - termin szkolenia 20.02.2015 r.
Doktor nauk prawnych, kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodnicząca Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Kwalifikacje mediatora: szkolenia mediacyjne - Uniwersytet Floryda, Georgia State University, Fundacja Partners Polska, Polskie Centrum Mediacji.

 

 

 

Katarzyna Przyłuska-Ciszewska - termin szkolenia 13.02.2015 r.
Adwokat, prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Faculte International pour l'Enseignement du Droit Compare w Strasburgu, stypendystka Fundacji im. Stefana Batorego, ukończyła również aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Certyfikowany mediator ADR Group (Wielka Brytania). Od 2004 r. ukończyła szereg szkoleń dotyczących mediacji organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

KRYTERIA REKRUTACJI na szkolenie realizowane w ramach Projektu:
1. Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele środowisk prawniczych zajmujący się rozwiązywaniem konfliktów w sprawach gospodarczych: radcowie prawni, adwokaci, sędziowie i pełnomocnicy firm.
2. Kolejność zgłoszeń z pierwszeństwem dla uczestników (bez względu na płeć) nie mających doświadczenia z pozasądowym rozstrzyganiem sporów (ADR).
3. Osoby, które spełniają ww. kryteria oraz prześlą formularz zgłoszeniowy i wymagane dokumenty, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. 30% miejsc będzie zarezerwowane dla mniej reprezentowanej płci.

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
1. Warunkiem uczestnictwa jest zakwalifikowanie osoby do udziału w szkoleniu przez Realizatora Projektu (Konfederację Lewiatan) zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji 

2. Wypełnienie i podpisanie przez uczestnika szkolenia: formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 1), oświadczenia uczestnika projektu, na podstawie którego możliwe będzie przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2) oraz zakresu danych osobowych do przetwarzania (Załącznik nr 3).


ZGŁOSZENIA

Uprzejmie informujemy, że na szkolenie „Reprezentacja klienta w mediacji" został wyczerpany limit wolnych miejsc.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

W celu zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy przesłać faksem na nr 22 55 99 910, 22 55 99 920 lub skan na adres e-mail: italalaj@konfederacjalewiatan.pl wypełnione i podpisane następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy
2. Załącznik nr 1- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Załącznik nr 2- Oświadczenie uczestnika projektu
4. Załącznik nr 3 - Zakres danych osobowych do przetwarzania
Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3


Dopuszczalne jest również złożenie formularza zgłoszeniowego i wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie pocztą do Biura Projektu na adres: Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00- 727 Warszawa (decyduje data wpływu).

UWAGA!!!
Po przyjęciu zgłoszenia obecność w szkoleniu jest obowiązkowa! Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które się zgłosił na pisemny wniosek złożony do Biura Projektu  najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów szkoleń.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel.: 22 55 99 967;  e-mail: mediacje@konfederacjalewiatan.pl

Załącznik:
Regulamin