Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

XV Konferencja programowa Izby Domów Maklerskich

2015-03-06

SILNY I WIARYGODNY RYNEK KAPITAŁOWY DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WZROSTU GOSPODARCZEGO

  

Termin: 6-8 marca 2015 r.

Miejsce: Bukowina Tatrzańska (Hotel Bukovina Terma & Spa)

Liczba uczestników: 180-200

Organizator: Izba Domów Maklerskich

  

PATRONAT HONOROWY: Prezydent RP Bronisław Komorowski. 25-lecie Wolności, Minister Gospodarki, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Skarbu Państwa, Akcjonariat Obywatelski;

PARTNER STRATEGICZNY: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., TAURON Polska Energia S.A.;

PARTNER GŁÓWNY: Asseco Poland S.A., Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych;

PARTNER KONFERENCJI: BondSpot S.A.; Comarch S.A., LIST Polska S.A., Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp. k., Towarowa Giełda Energii S.A.,

PARTNER INSTYTUCJONALNY: CFA Society Poland, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Konfederacja Lewiatan, Polski Instytut Dyrektorów, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Maklerów i Doradców;

PATRONAT MEDIALNY: Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet, wnp.pl, Nowy Przemysł, Forbes, Money.pl, Analizy Online, PAP (tbc), Bankier.pl (tb).

 

WYNIKI ANKIETY „BADANIE RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30".

W czasie konferencji będziemy gościli przedstawicieli Zarządów spółek giełdowych wyróżnionych we wspólnej akcji Izby Domów Maklerskich i Gazety Giełdy i Inwestorów PARKIET „Badanie relacji inwestorskich w spółkach z WIG30".  Poprzez podnoszenie jakości komunikacji w spółkach publicznych notowanych na giełdzie, wspieramy rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Partnerem badania jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i firma konsultingowa Reputation Mangers. Akcja prowadzona jest pod patronatem Akcjonariatu Obywatelskiego.

  

PIĄTEK, 6 MARCA 2015 r.

  

13:30 - OTWARCIE KONFERENCJI

  

13:40 - 14:00.    WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE

                                                         

14:00 - 15:30.  Panel 1 inauguracyjny: ROLA RYNKU KAPITAŁOWEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WZROŚCIE GOSPODARCZYM

  

Wprowadzenie do dyskusji: Waldemar Markiewicz - Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

  

Zakres tematyczny:

·         Znaczenie silnego krajowego rynku kapitałowego dla polskich przedsiębiorców, szczególnie w sektorze małych i średnich firm, mających swoje centra kompetencji i zarządzania w Polsce.

·         Czego oczekują od rynku kapitałowego polscy przedsiębiorcy?

·         Jaka jest rola i polityka państwa wobec rynku kapitałowego w Polsce? Czy potrzebny jest koordynator rozwoju rynku kapitałowego w Polsce? Rola państwa w tworzeniu konkurencyjnego i przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla rozwoju krajowych uczestników rynku, budowania krajowej bazy inwestorów i skali rynku.

·         Jak zwiększyć świadomość istotności rynku kapitałowego dla wzrostu gospodarczego w gronie decydentów? Jak zwiększyć publiczną świadomość co do roli rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstw, wzroście gospodarczym i zwiększaniu zamożności społeczeństwa?

  

  

Paneliści (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): Tadeusz Aziewicz - Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa, Sejm RP (tbc); Rafał Baniak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (tbc); Adam Góral - Prezes Zarządu, Asseco Poland S.A.; Grzegorz Hajdarowicz - Właściciel, Grupa GREMI (tbc); Waldemar Markiewicz - Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich; Jakub Papierski - Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski S.A.; Jerzy Witold Pietrewicz - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki (tbc); dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; Mateusz Szczurek - Minister Finansów, Ministerstwo Finansów (tbc); Paweł Tamborski - Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

  

Moderator: tbc

 

15:30-15:50. Przerwa kawowa

  

15:50-17:20.  Panel 2 MOBILIZOWANIE DŁUGOTERMINOWYCH OSZCZĘDNOŚCI W CELU ZWIĘKSZENIA TEMPA WZROSTU GOSPODARCZEGO I PODNIESIENIA WYSOKOŚCI EMERYTUR

  

Zakres tematyczny:

·         Aktywne pobudzanie długoterminowych oszczędności - konieczność czy wybór? W jaki sposób przekonać  do oszczędzania, jeśli od lat Polacy preferują kredytowanie się? Część ekonomistów uważa, że produkty III - filarowe są zbyt skomplikowane strukturalnie i nie są przejrzyste finansowo, czy istnieje możliwość uproszczenia kosztów produktów III filarowych? Jaka jest rola oraz potencjalny udział rynku kapitałowego w tworzeniu i rozwoju bezpiecznego systemu emerytalnego?

·         Co zrobić, aby kapitał krajowy zatrzymać w kraju, a lokalny rynek był atrakcyjny dla lokalnego kapitału? Jakie są sposoby na wygranie konkurencji o kapitał i emitentów przez polski rynek kapitałowy?

·         Kto najwięcej traci na tym, że Polacy nie oszczędzają dobrowolnie na emeryturę: przyszli emeryci, państwo jako zarządzający budżetem, instytucje finansowe, czy przyszli podatnicy?

·         Podniesienie limitów funduszy emerytalnych na inwestycje zagraniczne i wzrost zainteresowania klientów TFI funduszami inwestującymi za granicą zwiększyło migrację kapitału na rynki zagraniczne. Jak ten proces będzie przebiegał w najbliższych latach i jaki to będzie miało wpływ na zdolność pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa? Na ile niskie oszczędności w skali kraju hamują wzrost gospodarczy?

·         Czy polityka podatkowa powinna preferować inwestycje kosztem oszczędności: czy należy stosować zachęty podatkowe dla inwestorów indywidualnych, aby zachęcić ich do konwertowania części swoich oszczędności w kapitał dostępny dla przedsiębiorstw?

  

Paneliści (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):  Prof. Dariusz Filar - Uniwersytet Gdański; Izabela Leszczyna - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów; Filip Paszke - Dyrektor, Dom Maklerski PKO BP S.A.; Małgorzata Rusewicz - Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych; Andrzej Sołdek - Prezes Zarządu, PZU PTE S.A., Rafał Wiatr - Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.; Grzegorz Zawada - Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

  

Moderator: Aleksandra Frandrejewska - dziennikarka, Dziennik Rzeczpospolita.

  

17:20-17:40 Przerwa kawowa-

  

17:40 - 19:10.  Panel 3. JAK ZWIĘKSZAĆ ATRAKCYJNOŚĆ POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO WIARYGODNOŚĆ.

  

Zakres tematyczny:

·         Priorytet - budowa skali obrotu i płynności polskiego rynku kapitałowego. Potencjał polskiego rynku na tle gospodarek UE. Czego potrzeba by budować wielkość rynku - gdzie popełniamy błędy, konkurencja z innymi platformami obrotu i z ofertą zagraniczną? Czy jest miejsce dla nowych produktów, dla jakich inwestorów, czy uzyskają płynność? Usuwanie barier w rozwoju i w dostępie do rynku kapitałowego: w tym konkurencyjność otoczenia regulacyjnego w Polsce.

·         Zwiększanie atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów. Czy polski rynek kapitałowy ma wystarczająco dobrą reputację wśród inwestorów? Czy polskie prawo i jego egzekucja wystarczająco chroni interesy inwestorów, szczególnie mniejszościowych? HVP i handel algorytmiczny, szanse i zagrożenia. Emitenci zagraniczni i dual listing - wzrost atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego w oczach inwestorów czy ryzyko odpływu płynności od polskich spółek? Wpływ obecnej sytuacji w strefie euro oraz w Rosji i na Ukrainie na zainteresowanie inwestorów zagranicznych Polską.

·         Rola rozwiniętej i standardowej względem innych rynków finansowych infrastruktury tradingowej, post-transakcyjnej i sektora firm inwestycyjnych. Czy pakiet usług spełnia wymagania centrum finansowego? Rola silnego sektora krajowych firm inwestycyjnych w budowaniu skali i płynności rynku. Model i przyszłość podmiotów infrastruktury w świetle uwarunkowań europejskich. Rola rozwoju rynku OTC jako komplementarnego dla rynku kapitałowego. Polityka gospodarcza i polityka Skarbu Państwa względem rynku kapitałowego.

Paneliści (wykaz osób z kolejności alfabetycznej): Andrzej Foltyn - Partner, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka sp. k.; Jarosław Dominiak - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych; Bożena Kłopotowska - Zastępca Dyrektora d.s. Operacyjnych, Dom Maklerski PKO BP S.A.; Sławomir Panasiuk - Wiceprezes Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i KDPW_CCP S.A.; Prof. Dr hab. Włodzimierz Rembisz - profesor akademicki (SGH, WSFiZ); Wiesław Rozłucki - Prezes Rady Giełdy, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Wojciech Rutkowski - Prezes Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Robert Wąchała - Dyrektor Departamentu Obrotu, Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Moderator: dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

  

20:30.  GALA WIECZORNA.

·         WRĘCZENIE NAGRÓD BADANIA RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30.

·         Wyróżnienie pracowników domów maklerskich najaktywniej współpracujących z Izbą na rzecz środowiska rynku kapitałowego. -

·         Występ artystyczny.

  

SOBOTA, 7 MARCA 2015 r.

  

8:45 - 12:30. II Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie (Stok Harenda Zakopane)

 

14:30 Rozpoczęcie II dnia Konferencji

  

SALA B

14:30-15:30. Warsztat 1: FINANSOWY RYNEK TOWAROWY NA TGE - PERSPEKTYWY ROZWOJU, KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU.  Partner warsztatu: Towarowa Giełda Energii S.A. i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

  

Prezentacja wprowadzająca: Jarosław Ziębiec - Doradca Zarządu ds. Rynku Finansowego; Towarowa Giełda Energii S.A.;

  

Zakres tematyczny:

·       Finansowy rynek towarowy - nowa jakość, nowe instrumenty na rynku towarowym.

·       Kto zbuduje pierwszą płynność na rynku finansowym energii?

·       Czy na rynku pojawią się nowi gracze?

·       Trading to nie wszystko - rola Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

·       Rynek finansowy jako element wzmacniający pozycję konkurencyjną TGE w Europie.

·       Możliwość wykorzystania doświadczeń DM w rozwoju rynku finansowego.

·       Perspektywy nowego rynku z punktu widzenia domów maklerskich. Jakie korzyści oferuje nowy rynek DM? 

  

Uczestnicy dyskusji (wykaz osób z kolejności alfabetycznej):  Dariusz Bliźniak - Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.; Jarosław Dybowski - Prezes Zarządu, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.; Ireneusz Łazor - Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Radosław Olszewski - Prezes Zarządu, Dom Maklerski BOŚ S.A.; Iwona Ustach - Wiceprezes Zarządu, Noble Securities S.A.; Maciej Wiśniewski - Prezes Zarządu, Dom Maklerski Consus S.A.;

  

Moderator: Ireneusz Łazor - Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

  

SALA C

14:30 - 15:30. Warsztat 2. OUTSOURCING USŁUG PRZEZ FIRMY INWESTYCYJNE. Partner warsztatu: Asseco Poland SA, Comarch SA

  

Prezentacja wprowadzająca: Piotr Sobków - Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich.

  

Zakres tematyczny:

·      Potrzeby outsourcingowe firm inwestycyjnych.

·      Jak GPW jest przygotowana do outsourcingu usług IT przez firmy inwestycyjne?

·      Jakie są możliwości outsourcingowe w IT?

 

Uczestnicy dyskusji (wykaz osób z kolejności alfabetycznej):  Dariusz Kułakowski - Wiceprezes Zarządu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Paweł Frańczak - Członek Zarządu, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.; Rafał Głąb - Global ICT Services Director, Comarch S.A.; Piotr Prażmo- Członek Zarządu Erste Securities Polska S.A., Przewodniczący Rady Domów Maklerskich; Artur Trunowicz - Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland S.A.

  

Moderator: Piotr Wiśniewski - Clear Consult

 

SALA B

16:00 - 17:00. Warsztat 3: Przyszłość rynku OTC w Polsce

 

Uczestnicy dyskusji (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):  Jarosław Dominiak - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych; Paweł Frańczak - Członek Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

 

SALA C

16:00 - 17:00. Warsztat 4. SKUTECZNE ZARZĄDZANIE NADCHODZĄCĄ FALĄ ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z NOWYCH REGULACJI MIFID II I MAR.  Partner warsztatu: LIST Polska S.A.

 

Koordynator merytoryczny: Danilo Ferraris - Prezes Zarządu, LIST Polska S.A.

 

Prezentacja: Enrico Melchioni - Head of Product Strategy Division - List S.p.A.  Milano.

 

Zakres tematyczny: (prezentacja w języku angielskim).

·         Brief overview of MiFIR/MiFID II and MAR: new requirements and changes to the existing MiFID and MAD.

·         Impact on operation and technology infrastructure: performance and control.

·         Common factors in the implementation of the regulations.

·         Efficient technological solutions: turning the regulatory burden into an investment opportunity

  

17:40 - 19:00 Panel 4. WYZWANIA I SZANSE ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI W POLSCE.

  

Prezentacja wprowadzająca: Jacek Fotek, Prezes Zarządu, BondSpot S.A.

  

Zakres tematyczny:

·         Rynek OTC , a obrót zorganizowany. Jak MIFID II i nowe wymogi regulacyjne wpłyną na sposób funkcjonowania rynku obligacji i jego uczestników?

·         Płynny rynek obligacji nieskarbowych - podstawowym warunkiem budowy drugiej części rynku kapitałowego w Polsce. Jak upłynnienie rynku będzie sprzyjać obniżeniu kosztów pozyskania kapitału i zwiększać bezpieczeństwo inwestora instytucjonalnego i indywidualnego?

·         Jaki model rynku będzie sprzyjał rozwojowi i płynności rynku obligacji? Czy segmentacja rynku obligacji jest potrzebna?  Wpływ jednolitej licencji bankowej na rynek długu. Rola banków w dystrybucji pierwotnej i obrocie wtórnym obligacjami.

·         Nowe możliwości i wyzwania dla domów maklerskich związane z budową płynnego rynku obligacji korporacyjnych w Polsce.  Jak nowobudowany segment rynku kapitałowego może wpłynąć na biznes domu maklerskiego - organizacja emisji, market making, obszar analiz, doradztwa oraz ożywienia działalności brokerskiej?

·         Czy inwestorzy potrzebują płynności na rynku wtórnym? Jak odejść od strategii inwestowania „buy and hold" na rzecz bardziej aktywnego i selektywnego zarządzania tą klasą aktywów? Dlaczego tak wolno powstają fundusze dedykowane nie skarbowym instrumentom dłużnym?  Obligacje stałokuponowe, wprowadzanie transakcji Repo oraz wydłużanie horyzontu emisji jako czynniki wpływające na zmianę strategii inwestowania w obligacje przez podstawowe grupy inwestorów w Polsce.

·         Wiarygodność rynku obligacji korporacyjnych:  zaspokojenie inwestora z obligacji podmiotów w upadłości w świetle praktyki działania polskiego wymiaru sprawiedliwości,

·         Agencja ratingowa i jej znaczenie na rynku. Upowszechnienie kultury ratingu warunkiem koniecznym dla podniesienia bezpieczeństwa inwestowania i rozwoju rynku obligacji nie skarbowych. Wypracowanie standardów informacyjnych i oceny ryzyka kredytowego na potrzeby organizacji emisji i obrotu wtórnego.

  

Paneliści (wykaz osób w kolejności alfabetycznej):  Jakub Bartkiewicz - Prezes Zarządu, Dom Inwestycyjny Investors S.A.; Błażej Borzym - Dyrektor Zarządzający, PKO Bank Polski S.A.; Marcin Groniewski - Dyrektor; Dom Maklerski BZ WBK S.A.; Piotr Kozłowski - Dyrektor, Dom Maklerski Pekao; Członek Zarządu, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.; Z-ca Przewodniczącego Rady Domów Maklerskich; Prof. Leszek Pawłowicz - Dyrektor, Gdańska Akademia Bankowa; Rafał Trzop - Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

  

Moderator: Jacek Fotek, Prezes Zarządu, BondSpot S.A.

  

19:00 - 19:20

PODSUMOWANIE XV KONFERENCJI PROGRAMOWEJ IDM

 

Godz. 21:00. KOLACJA w Hotelu Bukovina.

·         Poinformowanie o wynikach II Mistrzostw Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie.

·         Występ artystyczny (tbc)

  

Dress code: Podczas konferencji obowiązywać będzie strój biznesowy (Business attire)

Project Manager konferencji: Michał Turek, Izba Domów Maklerskich tel. 602 863 444 e-mail: michal.turek@idm.com.pl

 

Zgłoszenia: http://www.idm.com.pl/index.php/pl/formularz-zgloszeniowy-xv-konferencji-idm