Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • Strona główna
  • Kalendarium
  • 2017
  • Konstruowanie skutecznej ugody zawartej na skutek negocjacji oraz mediacji – aspekty materialne i procesowe (szkolenie II stopnia dla pełnomocników)
  • A
  • A
  • A

Konstruowanie skutecznej ugody zawartej na skutek negocjacji oraz mediacji – aspekty materialne i procesowe (szkolenie II stopnia dla pełnomocników)

2017-01-20

Celem szkolenia jest zdobycie przez pełnomocników procesowych oraz pozostałych osób zainteresowanych umową ugody zaawansowanej (poziom magisterski) wiedzy teoretycznej a także praktycznych umiejętności w zakresie zatwierdzania ugód przez sąd w postępowaniu sądowym po zawarciu ugody. Moduł ten może być potraktowany jako kontynuacja pierwszej części szkolenia w dniu 19 stycznia 2017r. lub też jako niezależne szkolenie dot. zaawansowanej wiedzy na temat konstruowania umowy ugody, jej ważności, zatwierdzania i wykonalności z elementami wiedzy na temat zawierania ugód w obrocie międzynarodowym (w szczególności w odniesieniu do państw UE).

Szkolenie jest prowadzone przez SSO  Agnieszke Owczarewicz, która orzeka na co dzień w Sądzie Okręgowym w Warszawie w Wydziale Gospodarczym oraz przez  dr. Tomasza P. Antoszka, który swoją pracę doktorską napisał i obronił właśnie na temat umowy ugody.

Metoda warsztatu: praca na kazusach, omawianie przypadków, synteza teorii i praktyki sądowej.

 

20 stycznia 2017 r.

Czas trwania szkolenia: 9.30-15.30.

PROGRAM SZKOLENIA:

 

9.30-11.00

  

Negocjacje a umowa ugody - zagadnienia szczegółowe

- działanie pod wpływem błędu przy zawieraniu ugody

- ugoda zawarta pod warunkiem

- porozumienia w negocjacjach a ugoda; metanegocjacje

- granice dopuszczalności ugody - omówienie szczególnych przypadków

- ugoda (nieważna, bezskuteczna) a przedawnienie roszczeń

  

11.00- 11.15

Przerwa

 

11.15 -13.00

  

Ugoda zawarta przed mediatorem - poziom zaawansowany

- sprzeczność ugody z zasadami współżycia społecznego - analiza przypadków

- jedna mediacja a kilka spraw sądowych

- jedna mediacja - jedna sprawa sądowa - rozszerzenie o roszczenia nieobjęte pozwem

- ugoda częściowa

- wzruszalność ugody mediacyjnej - przesłanki i procedura

 

13.00-13.40

Lunch

 

13.40-15.30

Ugoda a dochodzenie roszczeń transgranicznych - zagadnienia podstawowe

Procedura zatwierdzania ugody / ugody mediacyjnej w postępowaniu z roszczeń zagranicznych. Ważność i jakość ugody zawartej pomiędzy kontrahentami z różnych państw europejskich. Ugoda mediacyjna i sądowa a ugoda zawarta w postępowaniu arbitrażowym.

- zatwierdzanie a nadanie klauzuli wykonalności

- opłaty

- ugoda a egzekucja roszczeń z ugody

- postanowienia szczególne

 

 Zakończenie szkolenia i wydanie certyfikatów.

20 stycznia 2017 r. - Szkolenie II stopnia - program i regulamin  


Tagi