Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Akademia Lewiatana: Wpływ RODO na zamówienia publiczne

2017-12-07

        

SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. wspólnie
z Konfederacją Lewiatan zapraszają na szkolenie w ramach cyklu Akademia Lewiatana

Wpływ RODO na zamówienia publiczne
Jawność życia publicznego w zamówieniach publicznych – omówienie założeń projektu

7 grudnia 2017 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Partner:

 

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy na szkolenie „Wpływ RODO na zamówienia publiczne", podczas którego prawnicy kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy omówią nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, a także wpływ tych zmian na praktyczne stosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych.

Szczegółowe zapoznanie się z założeniami nowego prawa pozwoli przedsiębiorcom lepiej przygotować się na nadchodzące zmiany i dzięki temu uniknąć problemów jakie mogą się pojawić w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach kontraktów zawieranych w reżimie Prawa zamówień publicznych z podmiotami należącymi do sektora publicznego. Ponadto pozwoli na lepszą ocenę ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych w nowej rzeczywistości prawnej oraz ich pełniejsze opisywanie i uwzględnianie przy kalkulacji ofert składanych w postępowaniach zamówieniowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do podmiotów przetwarzających dane osobowe i biorących udział w przetargach publicznych. Spotkanie poprowadzą partnerzy kancelarii SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy - radca prawny, dr Joanna Tomaszewska, ekspert w zakresie prawa ochrony danych osobowych oraz adwokat Michał Bagłaj, specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych oraz PPP.

Spotkanie skierowane jest do:

 • Właścicieli przedsiębiorstw

 • Członków zarządu

 • Dyrektorów działów sprzedaży

 • Dyrektorów działów HR

 • Compliance officers/ABI oraz

 • osób odpowiedzialnych za przetargi i procesy ofertowania w firmach

   

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

9:00-9:30
Rejestracja, kawa powitalna

9:30-11:00
Omówienie podstawowych wymagań RODO
Prowadzenie: dr Joanna Tomaszewska, radca prawny, partner SSW

 • Wprowadzenie do RODO
  - główne cele RODO
  - od kiedy RODO będzie obowiązywać
  - czym są dane osobowe, nowe kategorie danych i ich przetwarzanie
 • Kluczowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki podmiotu dysponującego danymi osobowymi
  - obowiązki administratora danych
  - powierzenie przetwarzania danych podmiotowi trzeciemu
 • Wymogi w zakresie uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych
 • Rola, struktura i organizacja inspektora ochrony danych
 • Prawa osób, których dotyczą dane
 • Zabezpieczenie danych
 • Zasada privacy by default
 • Zasada privacy by design
 • Naruszenia ochrony danych
 • Sankcje

11:00-11:15
Przerwa kawowa

11:15 - 12:45
Realizacja wymagań RODO w zamówieniach publicznych
Prowadzenie: Michał Bagłaj, adwokat, partner SSW

 • Kiedy RODO może wpływać na zamówienie publiczne
  - jakie zamówienia łączą się z ochroną danych osobowych
  - różne opinie GIODO i UZP na temat stopnia ochrony danych osobowych pracowników
 • Obowiązki zamawiających w zakresie projektowania zamówienia z uwzględnieniem wymagań RODO
  - ustanowienie odpowiednich warunków udziału w postępowaniu
  - ustanowienie odpowiednich kryteriów oceny ofert
  - wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  - ochrona danych osobowych w OPZ
  - ochrona danych osobowych w projekcie umowy o zamówienie publiczne
  - umowa o powierzenie przetwarzania danych wykonawcy
  - zmiany umowy o zamówienie w kontekście pojawiających się kolejnych wymagań RODO
 • Obowiązki wykonawców w związku z przetwarzaniem danych osobowych w trakcie realizacji zamówienia publicznego zgodnie z RODO
  - obowiązki związane z zawarciem umowy o przetwarzanie danych osobowych
  - obowiązki związane z wymogiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
  - odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych

12:45 - 13:00
Przerwa kawowa

13:00 - 14:00
Jawność życia publicznego w zamówieniach publicznych
Prowadzenie: Michał Bagłaj, adwokat, partner SSW, dr Joanna Tomaszewska, radca prawny, partner SSW

 • Podstawowe informacje o założeniach projektu ustawy o jawności życia publicznego
 • Omówienie proponowanych zmian do Prawa zamówień publicznych w związku z projektowaną ustawą o jawności życia publicznego
 • Omówienie wybranych stanowisk dotyczących projektu ww. ustawy prezentowanych w toku konsultacji, w tym m.in. uwag GIODO, w szczególności odnośnie sygnalisty, weryfikacji nowych obowiązków pod kątem zgodności z RODO.

14:00 
Poczęstunek

 


 
 

Joanna Tomaszewska
Jest cenionym i dedykowanym specjalistą z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych, nowych technologii i komunikacji elektronicznej w Polsce, jak i w zakresie doradztwa z zagadnień przetwarzania danych w wymiarze paneuropejskim. Ma praktykę w prowadzeniu szeregu postępowań administracyjnych przed GIODO oraz monitoruje na bieżąco podejście organu do różnych aspektów przetwarzania danych osobowych. Doradza w wielu aspektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, polskim oraz zagranicznym grupom kapitałowym w odniesieniu do projektów realizowanych w różnych sektorach gospodarki. Ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu kompleksowych programów compliance z zakresu ochrony danych w grupie spółek, jak i audytów prawnych z ochrony danych osobowych pracowników, klientów, weryfikacji przepływu danych w grupie spółek, jak i wewnętrznych procedur i procesów ochrony danych. Prowadzi szereg szkoleń dedykowanych dla przedsiębiorców z zakresu ochrony danych osobowych, w tym funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji i przygotowania do wdrożenia nowych przepisów unijnych RODO. Joanna jest członkiem International Association of Privacy Professionals i częstym prelegentem w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych.
joanna.tomaszewska@ssw.pl

 

Michał Bagłaj
Partner, Adwokat, specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowego i europejskiego prawa zamówień publicznych, w szczególności w sektorach IT oraz energetycznym. Doradza także w sporach dotyczących realizacji umów o zamówienie publiczne, a także w postępowaniach dotyczących nałożenia korekt finansowych. Ponadto posiada doświadczenie w doradztwie dotyczącym postępowań, których przedmiotem jest partnerstwo publiczno - prywatne oraz koncesja na roboty budowlane i usługi. W ostatnim okresie był zaangażowany  w kompleksową realizację szeregu projektów wdrożeniowych w sektorze IT, w tym m.in. realizowanych z wykorzystaniem metodyk zwinnych (Agile). Ponadto był współautorem dokumentów wzorcowych publikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji - dobrych praktyk  w zakresie stosowania metodyk Agile w projektach informatycznych, analiz w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz przykładowych klauzul dotyczących umów wdrożeniowych w sektorze IT. 
michal.baglaj@ssw.pl 

     
 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl

Lewiatan        
Konfederacja Lewiatan  
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl