Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Zatrudnienie 2017 - nowe regulacje

2017-02-13


Zatrudnienie w 2017 r. – nowe regulacje, dokumentacja (świadectwa), minimalna stawka godzinowa, praca tymczasowa oraz inne aktualne zagadnienia 13 lutego 2017 r. Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Zatrudnienie w 2017 r. – nowe regulacje, dokumentacja (świadectwa), minimalna stawka godzinowa, praca tymczasowa oraz inne aktualne zagadnienia

13 lutego 2017 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3 

 

Szanowni Państwo,

od początku 2017 r, obowiązują nowe zasady wydawania i wypełniania świadectw pracy oraz wypłaty minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Zmieniono warunki tworzenia aktów wewnątrzzakładowych oraz wydłużono terminy na odwołanie do sądu w przypadku rozwiązania umowy o pracę. Wraz z obniżeniem wieku emerytalnego ponownie należy zapoznać się z przejściowymi zasadami ochrony przedemerytalnej. Trwają zaawansowane prace nad zmianami zasad zatrudniania pracowników tymczasowych oraz cudzoziemców. W 2016 r. zapadło kilka istotnych wyroków sądowych, które mają wpływ na stosowanie przepisów.

Nasze szkolenie to praktyczne omówienie nowych regulacji, z punktu widzenia prowadzenia spraw kadrowych.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

REJESTRACJA ON-LINE!
 

 
PROGRAM
 
 

10:00 – 10:30
Rejestracja, kawa powitalna

10:30 -13:30
Dokumentacja - nowe rozwiązania

 1. Świadectwa pracy. Zmiana Kodeksu pracy i nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy wraz z nowym wzorem świadectwa pracy, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowe zasady wydawania, prostowania i uzupełniania świadectw pracy
  • odejście od odrębnej regulacji w sprawie świadectw za umowy terminowe,
  • przerwa w zatrudnieniu a brak obowiązku wydawania świadectwa pracy,
  • wydawanie świadectwa na wniosek bliskich po śmierci pracownika,
  • upoważnienie do wydania świadectwa w postaci papierowej bądź elektronicznej,
  • termin na sprostowanie świadectwa pracy.
 
 • Treść świadectwa pracy i sposób jego wypełniania krok po kroku, w tym:
  • tryb i podstawa prawna rozwiązania lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy,
  • korzystanie z uprawnień rodzicielskich, w tym urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego, obniżonego wymiaru czasu pracy w okresie przysługiwania urlopu wychowawczego.
 
 • Wyjaśnienie dodatkowych kwestii:
  • terminy na wydanie świadectwa,
  • adres, na który wysyła się świadectwo pracy,
  • wydanie odpisu świadectwa pracy.

Minimalna stawka godzinowa – pierwsze wnioski i stanowiska organów

 • kto ma prawo do 13 złotych i kto jest zobowiązany do wypłaty tej stawki,
 • rozróżnienie umowy zlecenia, o świadczenie usługi od umowy o dzieło,
 • na co uważać zawierając umowę zlecenia, umowę o świadczenie usługi - kwestia realizacji obowiązków wynikających z wypłaty minimalnej stawki godzinowej, jak ustalić sposób potwierdzania godzin,
 • kwestia terminu wypłaty wynagrodzenia przy umowach dłuższych niż jeden miesiąc,
 • wyjątki od obowiązku wypłaty stawki godzinowej i przechowywania wykazu godzin,
 • nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Obniżenie wieku emerytalnego a wpływ na szczególną ochronę pracowników w okresie „przedemerytalnym”

 • Jak będzie się kształtować szczególna ochrona w okresie przejściowym – art. 39 k.p.

13:30 - 14:30
Lunch

14:30 - 16:00
Nowe przepisy wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

 • podwyższenie progów zatrudnienia, z którymi wiąże się obowiązek przyjmowania aktów wewnątrz zakładowych,
 • wydłużenie terminów na odwołanie do sądu pracy.

Projekty

 • na co powinni zwrócić uwagę pracodawcy – użytkownicy w związku z  nowelizacją przepisów
  o zatrudnieniu pracowników tymczasowych:
  • liczenie maksymalnych skierowania pracownika tymczasowego,
  • doprecyzowanie ograniczenia stosowania pracy tymczasowej, ograniczenie czasu skierowania danego pracownika na rzecz pracodawcy użytkownika,
  • nowe sankcje,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – zmiana zasad zatrudniania cudzoziemców w ramach systemu oświadczeniowego,
 • skrócenie okresu przechowywania akt i elektroniczna możliwość ich przechowywania.

Interesujące orzeczenia, w tym:

 • „piętrowe zastępstwo”,
 • dopuszczalność ustalenia wynagrodzenia w kwocie netto,
 • charakter umowy o zakazie konkurencji.
 

PROWADZĄCY
 
 

Dr Grzegorz Baczewski
ekspert rynku pracy, dyrektor departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy Konfederacji Lewiatan. Absolwent i adiunkt na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 2012-2014 dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej polityki zatrudnienia. Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu opracowań z zakresu rynku pracy i rozwoju kapitału ludzkiego.

Robert Lisicki
ekspert Konfederacji Lewiatan. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację radcowską przy Warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych i uzyskał tytuł radcy prawnego. W latach 2004-2016 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym od 2013 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału Międzynarodowego Prawa Pracy. Uczestnik prac legislacyjnych na poziomie unijnym (m.in. nad dyrektywą w sprawie czasu pracy, dyrektywą ws. pracowników tymczasowych) oraz krajowym (m.in. zmiany kodeksowych regulacji czasu pracy, umów terminowych). Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, prowadząc szkolenia i wykłady z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z zakresu polskiego i unijnego prawa pracy.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl