Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Warsztaty Rady Podatkowej Wiosna 2017

2017-03-20

Warsztaty Rady Podatkowej Wiosna 2017

20-21 marca 2017 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w wiosennych warsztatach Rady Podatkowej. Spotkaniu ludzi, którzy zawodowo zajmują się sprawami podatkowymi z osobami szukającymi wsparcia w stosowaniu i interpretacji przepisów podatkowych.

Rok 2017 to rok zmian w podatkach. Znowelizowano ustawy o VAT, CIT, PIT, ustawę akcyzową oraz wprowadzono Krajową Administrację Skarbową. Nowe regulacje służyć mają zwiększeniu wpływów budżetowych i uszczelnić system podatkowy. Wiele z nich wprowadza nowe ryzyka dla przedsiębiorców. Wzrastają obciążenia podatkowe, kary i sankcje za błędne rozliczenie oraz przybywa obowiązków sprawozdawczo-administracyjnych.

Celem wykładów jest przygotowanie przedsiębiorców oraz kadr finansowo-księgowych do prawidłowego wypełniania nowych obowiązków. Prowadzący wskażą jak ustrzec się błędów w rozliczeniu z fiskusem i nie narazić się na odpowiedzialność karno-skarbową. Omówione zostaną rozwiązania, z których skorzystanie pozwoli legalnie zmniejszyć wysokość kosztów podatkowych w przedsiębiorstwie.

Oferujemy Państwu wybór 16 prelekcji wybitnych praktyków prawa podatkowego. W programie znajdą się m.in. zagadnienia związane ze zmianami w podatku VAT i CIT, które weszły w życie w 2017 r., omówienie dostępnych metod optymalizacji podatkowej, elementy opodatkowania międzynarodowego. Wykłady obejmują też zagadnienia z zakresu podatku od nieruchomości, akcyzy, ulgi na B+R i nowej administracji skarbowej.

Serdecznie zapraszamy!

Andrzej Nikończyk
Przewodniczący Rada Podatkowej
Rafał Iniewski
Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej

 


 

 

 

 

Dzień I

9:00-10:45

Sala A
Zwrot akcyzy od energii elektrycznej dla zakładów energochłonnych - komu przysługuje i jak się o niego ubiegać
Agnieszka Radzikowska, Łukasz Janiga - Deloitte

 • uzyskiwanie zwrotu akcyzy przez zakłady energochłonne
 • warunki i wymogi formalne
 • przebieg procesu uzyskiwania zwrotu
 • aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych

Sala B
Prowadzenie działalności za granicą - podatkowe pułapki
Anna Sękowska, Bartłomiej Sikora - WolfTheiss

 • prowadzenie zagranicznego zakładu (działalność bezpośrednia, agent, plac budowy, działalność elektroniczna, tendencje wynikające z prac OECD)
 • opodatkowanie zagranicznego zakładu (przypisanie zysków do zakładu, metody unikania podwójnego opodatkowania)
 • opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych CFC
 • generalna klauzula antyabuzywna
 • ceny transferowe


11:00-12:45

Sala A
Podatkowe rozliczenie płatności w transakcjach transgranicznych
Małgorzata Samborska - Grant Thornton

 • podatek u źródła - kiedy należy go potrącić kontrahentowi zagranicznemu
 • podatek u źródła od poszczególnych rodzajów transakcji w świetle przepisów krajowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • certyfikat rezydencji
 • brak faktury od zagranicznego kontrahenta lub brak płatności za zagraniczną fakturę (dotychczasowa praktyka vs zmiany w przepisach od 1 stycznia 2017 r.)

Sala B
Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki i odpowiedzialność karna - skarbowa członków zarządu oraz kluczowych pracowników
Patrycja Goździowska, Marcin Muchowski - SSW

 • odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania podatkowe spółki
 • zakres oraz ramy czasowe, w których odpowiedzialność może zostać przypisana
 • ograniczanie ryzyka przypisania odpowiedzialności za przestępstwa karno-skarbowe


13:00-13:30
Lunch


13:30-15:15

Sala A
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej
Andrzej Nikończyk - KNDP, Rafał Iniewski - Iniewski DP

 • trzy odrębne tryby kontroli podatnika
 • poszerzone kompetencje kontrolne i operacyjne organów podatkowych
 • różnice pomiędzy dotychczasową administracją podatkową a KAS
 • kolizja/relacje przepisów ustawy o KAS do innych przepisów

Sala B
Nowa ulga B+R - jak wykorzystać wyższe limity odliczeń
Łukasz Karpiesiuk - SSW

 • wyższe limity odliczeń
 • zakres definicji działalności badawczo - rozwojowej w praktyce przedsiębiorstw
 • kategorie kosztów kwalifikowalnych - przegląd praktyki interpretacyjnej organów podatkowych
 • rozliczanie ulgi - przykłady praktyczne


15:30-16:45

Sala A
Ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów SENT - uszczelnienie systemu podatkowego czy paraliż dla logistyki?
Krzysztof Rutkowski - KDCP

 • podstawowe założenia i cele ustawy
 • omówienie mechanizmów SENT - obowiązki względem zgłoszeń i ich uzupełnień
 • pozostałe zasady SENT
 • system kar wg SENT

Sala B
Opodatkowanie zagranicznego zakładu a rekomendacje OECD (Działanie 7 BEPS)
Adam Soska

 • rozszerzenia definicji zagranicznego zakładu
 • alokacji zysku do zakładu według rekomendacji OECD (Działanie 7 BEPS)
 • wdrożenia rekomendacji Działania 7 BEPS w drodze wielostronnego instrumentu (multilateralnego traktatu)

 

Dzień II

9:00-10:45

Sala A
Ryzyka dla przedsiębiorców związane z nowelizacją ustawy o VAT obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Jerzy Martini - Martini&Co

 • sankcje w podatku VAT
 • wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT
 • odwrotne obciążenie dla usług budowlanych
 • przedłużenie terminu zwrotu
 • odpowiedzialność solidarna

Sala B
Wybrane zagadnienia PIT i ZUS istotne dla osób samozatrudnionych
Anna Misiak - MDDP

 • pojęcie działalności gospodarczej
 • warunki stosowania 19% stawki podatku
 • kontrakty menedżerskie
 • minimalna stawka godzinowa
 • obowiązkowe przelewy


11:00-12:45

Sala A
Wyłudzenia VAT - jak się skutecznie zabezpieczyć przed tym zjawiskiem
Tomasz Kassel - PwC

 • znane mechanizmy wyłudzeń oraz towary będące ich przedmiotem
 • skutki uczestnictwa w oszukańczym łańcuchu transakcji dla uczciwych przedsiębiorców / osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe
 • metody zabezpieczenia się przed uczestnictwem w oszukańczym łańcuchu transakcji

Sala B
Planowanie podatkowe - metodologia przeprowadzania projektów restrukturyzacyjnych w kontekście wprowadzenia nowych przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania
Anna Turska - Ożóg Tomczykowski

 • przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania i ich wpływ na planowanie podatkowe
 • niezbędne elementy procesu restrukturyzacyjnego
 • planowanie podatkowe jako element procesu sukcesji
 • przykładowe obszary planowania podatkowego


13:00-13:30
Lunch


13:30-15:15

Sala A
Zasady rozpoznawania przychodów podatkowych w odniesieniu do umowy leasingu
Marta Szafarowska - Gekko Taxens

 • przychody z tytułu  świadczenia usług oraz zbycia rzeczy i praw - moment powstania przychodów podatkowych na przykładzie umów leasingu
 • zaliczki, przedpłaty w kontekście przychodów podatkowych
 • leasing jako usługa rozliczana w okresach rozliczeniowych
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej
 • przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych (konsekwencje sprzedaży przedmiotu leasingu poniżej wartości rynkowej)
 • refakturowanie, w tym refakturowanie kosztów serwisu i ubezpieczenia a moment powstania przychodu
 • zasady dotyczące korygowania przychodów

Sala B
Nabycie/zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) jako metoda transferu aktywów w 2017 r.
Anna Turska - Ożóg Tomczykowski

 • przedsiębiorstwo a zcp - różnice na gruncie prawa cywilnego i prawa podatkowego
 • praktyka organów podatkowych w zakresie zcp
 • aport przedsiębiorstwa/zcp jako korzystna podatkowo forma transferu majątku
 • odpowiedzialność za zobowiązania w kontekście transakcji obejmującej przedsiębiorstwo/zcp


15:30-16:45

Sala A
Leasing nieruchomości
Marta Szafarowska - Gekko Taxens

 • specyfika leasingu nieruchomości na gruncie CIT i VAT
 • leasing zwrotny w ujęciu CIT i VAT
 • przedterminowe zakończenie umowy leasingu nieruchomości i skutki podatkowe takich działań

Sala B
Podatek od nieruchomości - definicja budowli, orzecznictwo
Wojciech Wach

 • konstrukcja definicji obiektów budowlanych
 • orzecznictwo oraz praktyka, wybrane przykłady znaczenia ujęcia obiektu dla potrzeb podatku od nieruchomości oraz podatków dochodowych (amortyzacji środków trwałych)
 • na co zwracać uwagę przy kwalifikacji przedmiotu opodatkowania
 • propozycje i projekty zmian definicji obiektów budowlanych.
 


 

 

Andrzej Nikończyk
Doradca podatkowy, Przewodniczący Rady Podatkowej, wspólnik kancelarii KNDP, członek Sądu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w tematyce podatku VAT i akcyzy oraz postępowaniach podatkowych. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej" i „Dzienniku Gazeta Prawna”. Współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych.

Rafał Iniewski
Radca prawny, Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej, prowadzi kancelarię Iniewski Doradztwo Prawne (IniewskiAffairs). Jest członkiem Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania przy Ministrze Finansów. Specjalista w zakresie prawa finansowego, w szczególności zagadnień łączących elementy prawa podatkowego z prawem prywatnym. Doradza w zakresie aspektów prawnych government affairs. Autor lub współautor kilku wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego, występował m.in. w sprawie opodatkowania świadczeń pozapłacowych. Pełnił funkcję doradcy w Ministerstwie Finansów oraz Ministerstwie Sprawiedliwości, a także był członkiem Rady Celno-Akcyzowej przy Ministrze Finansów. Arbiter Sądu Arbitrażowego Konfederacji Lewiatan. 

Jerzy Martini
Doradca podatkowy, Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, Partner w Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w podatku VAT oraz prowadzeniu sporów z organami podatkowymi. Najlepszy doradca podatkowy w kategorii VAT w 2016 roku w rankingu organizowanym przez „Rzeczpospolitą” (po raz siódmy w karierze). Z sukcesem reprezentował podatników w pierwszej polskiej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE (C-313/05 Brzeziński), w sprawie C-414/07 Magoora (dot. odliczania VAT od tzw. „kratek”) oraz w sprawie C-395/09 Oasis East. Obecnie reprezentuje podatników przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawach C-605/15 Aviva oraz C-665/16 Gmina Wrocław. Jest współautorem komentarzy do ustawy o VAT (CH Beck) oraz Dyrektywy VAT (Unimex), a także redaktorem i współautorem komentarza do orzecznictwa ETS w zakresie VAT (CH Beck).  

Adam Soska
Doradca podatkowy, Przewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej. Dyrektor Podatkowy w General Electric. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, międzynarodowym prawie podatkowym oraz w doradztwie dla podmiotów z sektora finansowego. Od 2012 r. współprzewodniczy Komitetowi Podatków i Usług Finansowych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce.

Krzysztof Rutkowski
Radca prawny, Doradca podatkowy, Przewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej. Partner w kancelarii KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Akcyzowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w największych firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej. Wśród realizowanych projektów doradzał największym podmiotom z branży paliwowej, metalurgicznej, piwowarskiej oraz tytoniowej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących akcyzy, opłaty paliwowej i procedury podatkowej.

Wojciech Wach
Doradca podatkowy, FCCA - członek ACCA, Przewodniczący Zespołu ds. podatku od nieruchomości Rady Podatkowej, doradca Dyrektora Finansowego w T-Mobile Polska S.A. Zajmuje się prowadzeniem projektów w obszarze księgowości i podatków, wdrażaniem zmian w procesach i systemach finansowych oraz reorganizacjami wewnętrznymi i prawnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw podatkowych i księgowych spółek, udziału w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych i sądowych.

Patrycja Goździowska
Doradca podatkowy, Wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej. Partner kierujący praktyką podatkową Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. Aktywnie działa również jako członek International Fiscal Association. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej transakcji fuzji i przejęć, doradza przy restrukturyzacjach i konsolidacjach grup kapitałowych i podatkowych. Doradza w wyborze efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych jak i polskich przedsiębiorców.

Anna Misiak
Doradca podatkowy, Wiceprzewodnicząca Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej, Partner, Szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem i deklarowaniem dochodów oraz majątku osób fizycznych. Doradza klientom w zakresie polskich i zagranicznych dochodów z pracy i kapitałów pieniężnych, w tym również w przypadkach zmiany rezydencji podatkowej, spadków krajowych i spoza Polski. Wspomaga pracodawców przy planowaniu zatrudnienia i wynagradzania kadry zarządzającej oraz personelu. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej i codziennej. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych.

Tomasz Kassel
Doradca podatkowy, członek Rady Podatkowej, Partner w PwC, Szef Zespołu Podatków Pośrednich. Specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań usprawniających procedury podatkowe i minimalizujących ryzyko podatkowe. Zajmuje się tworzeniem i realizacją strategii postępowania w przypadku sporów dotyczących obowiązujących przepisów prawa. Jest absolwentem Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim.

Agnieszka Radzikowska
Doradca podatkowy, członek Rady Podatkowej, Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte, członek ACCA. Specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego oraz VAT. Wspomaga przedsiębiorców w kwestiach związanych z kontrolą obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, w tym w uzyskiwaniu zezwoleń na wywóz takich towarów. Uczestniczyła w przeprowadzaniu szeregu kompleksowych przeglądów podatkowych z zakresu akcyzy i VAT, a także brała udział w przygotowywaniu raportów i opinii obejmujących różnorodne kwestie związane z tymi podatkami. Pracuje dla podmiotów z branży energetycznej, paliwowej, FMCG, motoryzacyjnej. Jest autorką publikacji o tematyce podatkowej oraz prelegentem podczas szkoleń i konferencji.

Małgorzata Samborska
Doradca Podatkowy, członek Rady Podatkowej, Dyrektor Zespołu Podatków w Grant Thornton. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, w szczególności w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym, transakcjach międzynarodowych  i rozliczeniach transgranicznych. Wyróżniona w IX Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej - III miejsce w kategorii: Międzynarodowe prawo podatkowe. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień podatkowych w prasie fachowej i codziennej. Prelegent na szkoleniach i konferencjach.

Anna Sękowska
Doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, członek Rady Podatkowej, Senior Associate w WolfTheiss. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowych i międzynarodowych zagadnień podatkowych oraz rachunkowych wynikających z różnorodności transakcji handlowych, w tym związanych  z międzynarodowym planowaniem podatkowym. Prowadziła szereg postępowań w zakresie podatku VAT, CIT oraz PCC zarówno przed organami podatkowymi jak i sądami administracyjnymi obu instancji. Doradzała w aspektach podatkowych i rachunkowych w licznych transakcjach nabycia akcji, udziałów (share deal) i przedsiębiorstw (asset deal).

Bartłomiej Sikora
Adwokat, członek Rady Podatkowej, Senior Associate w WolfTheiss. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym krajowych i zagranicznych zagadnień podatkowych i rachunkowych wynikających z różnorodności transakcji handlowych. Jego działalność w zakresie prawa procesowego obejmuje reprezentowanie podatników w zakresie podatku VAT i podatku od osób prawnych CIT, w sporach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych i innych roszczeń podatkowych.

Łukasz Janiga
Starszy Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte, specjalista ds. podatków pośrednich, w szczególności obrotu wyrobami akcyzowymi. Wielokrotnie brał udział w projektach doradczych dla wiodących podmiotów z sektora energetycznego, paliwowego oraz dla przemysłu ciężkiego. Uczestniczył w licznych audytach oraz przeglądach rozliczeń podatkowych, w tym w projektach typu due diligence. Doradza największym w Polsce spółkom węglowym, paliwowym, producentom koksu, środków smarnych, a także podmiotom zajmującym się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Był także zaangażowany w doradztwo regulacyjne, w ramach którego opiniował i przygotowywał propozycje zmian przepisów w ramach konsultacji społecznych.

Łukasz Karpiesiuk
Doradca podatkowy, partner w Zespole Podatkowym w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w podatkowych i niepodatkowych zachętach inwestycyjnych oraz instrumentach proinnowacyjnych, pomocy publicznej i podatku VAT. Wspiera inwestorów w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, brał udział w dostosowaniu regulacji w SSE do nowych uregulowań prawa UE dotyczących pomocy regionalnej. Doradza w zakresie polskiego i europejskiego prawa pomocy regionalnej oraz pomocy publicznej na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną. Autor publikacji prasowych dotyczących instrumentów wsparcia inwestorów, SSE i pomocy publicznej, a także publikacji książkowych nt. podatku VAT.

Marcin Muchowski
Doradca podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp. k. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych i postępowaniach sądowych dotyczących rozliczeń podatkowych. Wspiera Klientów w kontrolach podatkowych i postępowaniach kontrolnych. Występuje jako pełnomocnik przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jest absolwentem studiów prawniczych oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości.

Marta Szafarowska
Doradca podatkowy, Partner w Gekko Taxens. W trakcie wielu lat współpracy zarówno z czołowymi firmami Fortune 500, jak i wiodącymi spółkami polskimi zdobyła szeroką wiedzę i ogromne doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży motoryzacyjnej i leasingowej, a także producentów i dystrybutorów wyrobów akcyzowych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych dotyczących podatku VAT i akcyzy. Jest autorką wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

Anna Turska
Doradca podatkowy, członek Rady Podatkowej, Wiceprezes Zarządu, Lider Praktyki Planowania Podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Specjalizuje się w projektach dotyczących planowania podatkowego, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla polskich i międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz przekształcenia. Zajmuje się również bieżącą obsługą polskich przedsiębiorstw w zakresie ich działalności podstawowej, jak i inwestycyjnej, z uwzględnieniem tworzenia efektywnych podatkowo struktur prowadzenia działalności poza granicami Polski. Występowała wielokrotnie jako prelegent na konferencjach w zakresie planowania podatkowego oraz prowadziła szereg szkoleń związanych z planowaniem podatkowym.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl


Partnerzy: