Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Akademia Lewiatana: Wpływ ocen odziaływania na środowisko na proces inwestycyjny

2017-04-04

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/akademia2017/2-02/top.jpg

 

 

Wpływ ocen oddziaływania na środowisko na proces inwestycyjny

4 kwietnia 2017 r.,
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/akademia2017/2-02/linia.gif


 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie poświęcone instytucji ocen oddziaływania na środowisko (w tym ponownej oceny oddziaływania na środowisko), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej wpływu na decyzje inwestycyjne (w tym pozwolenia na budowę). Ponadto omówimy zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które weszły w życie 1 stycznia 2017r. Znacząco modyfikują one dotychczasowe rozwiązania prawne.

Dodatkowo dowiedzą się Państwo jak istotna jest komunikacja społeczna przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego, w tym wczesne rozwiązywanie potencjalnych konfliktów społecznych.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy!

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/akademia2017/2-02/rejestracja.jpg
 

 

http://www.marfolio.pl/_lewiatan/mailing/akademia2017/2-02/program.jpg
 

 

9:30 – 10:00
Rejestracja, kawa powitalna

10:00 -12:00

 • Oceny oddziaływania na środowisko jako wstępny etap procesu inwestycyjnego
 • Udział społeczeństw w systemie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Charakter przedsięwzięcia a zakres oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jako podstawowy dowód w postępowaniu o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej wpływ na treść pozwolenia na budowę - zależności między decyzją uprzednią a następczą w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

12:00 - 12:15
Przerwa kawowa

12:15 - 14:00

 • Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia/inwestycji na obszar Natura 2000 - ograniczenia dla inwestycji
 • Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Komunikacja społeczna przy prowadzeniu procesu inwestycyjnego - właściwa organizacja udziału społeczeństwa w procesie inwestycyjnym
 • Rozwiązywanie potencjalnych konfliktów społecznych przy realizacji przedsięwzięcia/inwestycji
14:00
Poczęstunek
 

 

Dominik Gajewski
Radca prawny, ekspert w Departamencie Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiaatn - specjalista z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu  ochrony środowiska, infrastrukturalnych oraz zagadnień reglamentacji prowadzenia działalności gospodarczej. Autor komentarza do ustawy - Prawo ochrony środowiska (finansowanie ochrony środowiska). Współautor rozwiązań instytucjonalnych z zakresu prawa ochrony środowiska, procedur ocen oddziaływania na środowisko, prawa geologicznego, gospodarki odpadami. Autor szeregu opinii prawnych dotyczących praktycznego stosowania procedur ocen oddziaływania na środowisko dla największych przedsięwzięć inwestycyjnych w kraju, opinii i analiz dotyczących pozwoleń emisyjnych (w tym zintegrowanych) oraz pozwoleń z zakresu ustaw „odpadowych". Specjalista w zakresie rozwiązań ustawowych w procesie inwestycyjnym.

Maciej Stryjecki
Prezes zarządu Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doradca w zakresie środowiskowych, prawnych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. Autor i profesjonalny lobbysta projektów legislacyjnych upraszczających procedury realizacji inwestycji w energetyce odnawialnej. Członek Rady Programowej dwumiesięcznika "Nowa Energia" oraz współpracownik miesięcznika "Czysta Energia". Stale współpracuje z najlepszymi krajowymi ekspertami w zakresie ochrony środowiska, przygotowywania i realizacji projektów inwestycyjnych w energetyce wiatrowej i biogazowej, pozyskiwania funduszy europejskich oraz krajowych ekologicznych funduszy celowych, kancelariami prawnymi, a także z organizacjami, ośrodkami naukowymi i instytucjami branżowymi. Magister inżynier ochrony środowiska, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 4-letnich studiów doktoranckich na katedrze Ekologii Ogólnej UP w Lublinie. Autor przewodnika dla inwestorów „Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej" oraz wielu projektów legislacyjnych dotyczących branży energetycznej i ochrony środowiska.


 


 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Deres
Konfederacja Lewiatan
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl