Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

EKES, Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa

2017-05-03

» W posiedzeniu bierze udział Lech Pilawski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
»
Projekt porządku obrad:

1. Przyjęcie projektu porządku obrad

2. Zatwierdzenie protokołu 172. posiedzenia z 3 kwietnia 2017 r.
(EESC-2017-01617-00-00-PV-TRA)

3. Komunikaty przewodniczącego sekcji

4. Przyjęcie opinii SOC/552
Śródokresowa ocena programu Erasmus+
EESC-2016-05623-00-00-RI-TRA
Sprawozdawczyni: Indrė Vareikytė
Współsprawozdawczyni: Tatjana Babrauskienė

5. Przyjęcie opinii SOC/559
Ochrona pracowników przed czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy
COM(2017) 11 final
Sprawozdawczyni: Marjolijn Bulk

6. Przedstawienie opinii „Transformacja w kierunku bardziej zrównoważonej Europy -strategia na 2050 r." (SC/047) przez sprawozdawczynię Brendę King

7. Przedstawienie opinii „Wpływ sztucznej inteligencji na jednolity rynek (cyfrowy), produkcję, konsumpcję, zatrudnienie i społeczeństwo" (INT/806) przez sprawozdawczynię Catelijne Muller

8. Organizacja prac sekcji

9. Sprawy różne

10. Termin następnego posiedzenia: 13 czerwca 2017 r.