Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Seminarium: Adaptacja miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników

2017-05-25


» W seminarium udział bierze

  • Małgorzata Lelińska, wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich, Konfederacja Lewiatan
  • dr Grzegorz Baczewski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan

 

» Program

 

 

Instytut Spraw Publicznych, Konfederacja Lewiatan i Konfederacja Pracy  
zapraszają na seminarium

Adaptacja miejsc pracy do potrzeb
starszych i niepełnosprawnych pracowników

 25 V 2017 godz. 10:00-13:00,
Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych,
Warszawa, ul. Bracka 25, III piętro

 

 REJESTRACJA

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Unii Europejskiej. W perspektywie kilku dekad obserwować będziemy niekorzystną zmianę proporcji liczby osób w wieku produkcyjnym do osób w wieku poprodukcyjnym. Wyzwaniem staje się więc aktywizacja zawodowa i utrzymanie na rynku pracy osób starszych i niepełnosprawnych, a co za tym idzie adaptacja miejsc pracy do potrzeb tych grup. Chodzi tu zarówno o modyfikacje środowiska fizycznego pracy, organizacji pracy, dostosowanie instrumentów polityk publicznych, wymagań związanych ze świadczoną pracą, dostarczenie (lub modyfikację) urządzeń wspierających pracę jak również wsparcie społeczne (formalne - ze strony pracodawcy lub zewnętrznych instrumentów wsparcia, nieformalne - ze strony współpracowników).

Tymczasem temat przystosowania miejsc pracy do potrzeb starszych i niepełnosprawnych pracowników rzadko podejmowany jest przez organizacje pracodawców i związki zawodowe i praktycznie nieobecny w dialogu społecznym.  Tym ważniejsze staje się wskazanie działań, które przyczyniłyby się do większego zainteresowania tym zagadnieniem wśród pracodawców, pracowników i ich organizacji i wpłynęłyby na sposób zarządzania i praktyczne wdrożenia w zakładach pracy.

Instytut Spraw Publicznych w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan i Konfederacją Pracy podjął próbę wypracowania wstępnych propozycji dla rządu i partnerów społecznych, które teraz chcielibyśmy poddać pod dyskusję.

Zapraszamy do niej przedstawicieli instytucji rządowych, reprezentatywnych organizacji pracodawców i pracowników, ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W oparciu o jej wyniki powstaną rekomendacje, które będą użytecznymi wskazówkami do dalszych prac dostępnymi dla wszystkich interesariuszy.

Program

10:00 - 10:15 Otwarcie seminarium:

·           Dr Beata Łaciak, Członkini Zarządu, Instytut Spraw Publicznych

·           Michał Lewandowski, Przewodniczący Konfederacji Pracy  OPZZ

·           Dr Grzegorz Baczewski, Wicedyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

10:15 - 10:30 Wprowadzenie - założenia projektu

·           Dominik Owczarek, kierownik Programu Społeczeństwo i Demokracja, Instytut Spraw Publicznych

10:30 - 11:15  SESJA I Zarządzanie personelem i budowanie świadomości

·           Izabella Bilińska-Trzopek, Konfederacja Pracy

·           Małgorzata Lelińska, Wicedyrektorka Departamentu Funduszy Europejskich, Konfederacja Lewiatan

·           Komentarz: dr Paweł Kubicki, ekspert, Szkoła Główna Handlowa

Dyskusja

11:15 - 11:35  Przerwa kawowa

 11:35 - 12:20  SESJA II Czas pracy i formy zatrudnienia

·           Dr Grzegorz Baczewski, Wicedyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

·           Przedstawiciel firmy Volkswagen (tbc)

·           Komentarz: dr Jan Czarzasty, ekspert, Instytut Spraw Publicznych, Szkoła Główna Handlowa

Dyskusja

12:20 - 13:05  SESJA III Otoczenie fizyczne i profilaktyka zdrowotna

·           Małgorzata Koziarek, analityczka, Instytut Spraw Publicznych

·           Wojciech Figiel, Konfederacja Pracy

·           Komentarz: Prof. Joanna Bugajska, Centralny Instytut Ochrony Pracy (tbc)

Dyskusja

REJESTRACJA

  

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu:     

"Industrial relations and work adaptation. Supporting industrial relations in the field of work adaptation to enable the employment of older or disabled populations".