Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Seminarium: Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, Ministerstwo Rozwoju

2017-05-31


» W spotkaniu udział biorą:

  • Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych w  Konfederacji Lewiatan
  • Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan
  • Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan

» Agenda

PROGRAM SEMINARIUM
„SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"

31 maja 2017 r.
Ministerstwo Rozwoju
sala konferencyjna im. Grażyny Gęsickiej


10:00- 10:15
Otwarcie seminarium
Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
„Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne jako ważny element Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

10:15 - 10:45 Magdalena Olejarz, dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urząd Zamówień Publicznych
„Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych"

10:45 - 11:05 Paulina Pietrasik Wydział Ewaluacji Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Rozwoju
„Wymogi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020"

11:05 - 11:25 Tomasz Konieczny zastępca dyrektora Biuro Dyrektora Generalnego Ministerstwo Rozwoju
„Dobre praktyki stosowania klauzul społecznych w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w Ministerstwie Rozwoju"

11:25 - 11:40
Przerwa kawowa z drobnym poczęstunkiem

11:40 - 11:55 Jacqueline Kacprzak radca ministra Biuro Ministra Ministerstwo Rozwoju
„Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - rola dialogu między administracją publiczną, biznesem i stroną społeczną"

11:55 - 12:10 Grzegorz Piskalski, Instytut Zrównoważonych Zamówień Publicznych
„Społeczny kontekst zrównoważonych zamówień publicznych w oparciu
o wyniki prowadzonego monitoringu"

12:10 - 12:25 Marek Kowalski - Przewodniczący Zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego Konfederacja Lewiatan
„Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniach na usługi utrzymania czystości i ochrony"

12:25 - 12:40 Renata Bieńko naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Ministerstwo Rozwoju
„Aspekty społeczne w zamówieniach do których nie mają zastosowania przepisy ustawy"

12:40 - 14:00 Dyskusja i podsumowanie