Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • Strona główna
  • Kalendarium
  • 2017
  • Szkolenie: Konstruowanie skutecznej ugody zawartej na skutek negocjacji oraz mediacji - aspekty materialne i procesowe
  • A
  • A
  • A

Szkolenie: Konstruowanie skutecznej ugody zawartej na skutek negocjacji oraz mediacji - aspekty materialne i procesowe

2017-05-12

Konstruowanie skutecznej ugody zawartej na skutek negocjacji oraz mediacji - aspekty materialne i procesowe (szkolenie zaawansowane dla pełnomocników)

12 maja 2017 r.

Celem szkolenia jest zdobycie przez pełnomocników procesowych oraz pozostałych osób zainteresowanych umową ugody - zaawansowanej wiedzy teoretycznej a także praktycznych umiejętności w zakresie wymogów stawianych ugodzie przed jej zatwierdzeniem.

Szkolenie jest prowadzone przez SSO Agnieszkę Owczarewicz, Przewodniczącą XXVI Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz przez dr. Tomasza P. Antoszka z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Metoda warsztatu: praca na kazusach, omawianie przypadków, synteza teorii i praktyki sądowej.

 

Czas trwania szkolenia: godz. 9.30- godz.15.30.


PROGRAM SZKOLENIA:

9.30-11.00

Negocjacje a umowa ugody - zagadnienia szczegółowe

- działanie pod wpływem błędu przy zawieraniu ugody

- ugoda zawarta pod warunkiem

- porozumienia w negocjacjach a ugoda; metanegocjacje

- granice dopuszczalności ugody - omówienie szczególnych przypadków

- ugoda (nieważna, bezskuteczna) a przedawnienie roszczeń

  

11.00- 11.15

Przerwa

 

11.15 -13.00

Ugoda zawarta przed mediatorem - poziom zaawansowany

- sprzeczność ugody z zasadami współżycia społecznego - analiza przypadków

- jedna mediacja a kilka spraw sądowych

- jedna mediacja - jedna sprawa sądowa - rozszerzenie o roszczenia nieobjęte pozwem

- ugoda częściowa

- wzruszalność ugody mediacyjnej - przesłanki i procedura


13.00-13.40

Lunch

  

13.40-15.30

Ugoda a dochodzenie roszczeń transgranicznych - zagadnienia podstawowe

Procedura zatwierdzania ugody / ugody mediacyjnej w postępowaniu z roszczeń zagranicznych. Ważność i jakość ugody zawartej pomiędzy kontrahentami z różnych państw europejskich. Ugoda mediacyjna i sądowa a ugoda zawarta w postępowaniu arbitrażowym.

- zatwierdzanie a nadanie klauzuli wykonalności

- opłaty

- ugoda a egzekucja roszczeń z ugody

- postanowienia szczególne

 

Zakończenie szkolenia i wydanie certyfikatów.


PROWADZĄCY:

Agnieszka Owczarewicz

 Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, od 2008 roku sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, zaś od 2012 Przewodnicząca XXVI Wydziału Gospodarczego. W latach 2006-2010 wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st  Warszawy ds. gospodarczych. W latach 2010-2012 członek Komisji Egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o licencję syndyka, zaś w latach 2011-2016 członek komisji przeprowadzających zawodowe egzaminy radcowskie, adwokackie i notarialne. Od maja 2015 do marca 2016 członek Zespołu do spraw prawa gospodarczego przy Ministrze Gospodarki (następnie Rozwoju). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa na Uczelni Łazarskiego.

  

  

dr Tomasz P. Antoszek

 Dr nauk prawnych, mediator i psycholog biznesu. Ekspert z zakresu negocjacji i kontraktów ugodowych. Autor rozprawy doktorskiej "Umowa ugody" oraz współautor Komentarza do KC (pod red. prof. Macieja Gutowskiego; C.H. Beck).
Certyfikowany mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Mediator przy Centrum Arbitrażu i Mediacji CAM. Współtwórca i założyciel DOMU MEDIACYJNEGO Antoszek i Kamińska. Trener biznesu z certyfikatem Grupy TROP w Warszawie.
Kwalifikacje mediatora potwierdzone przez szkolenia, m.in.: "Pathways to sustainable mediation" (Wiedeń; Partners Global and JAMS Foundation), "Mediacje gospodarcze" (Poznań, WCAM, mec. Maciej Bobrowicz), roczny kurs z zakresu mediacji cywilnych i gospodarczych (Lublin, PCM), "Cross-border and online medaition" (Berlina, Resolutia Italy, culture.communication Germany; Bruksela, ChildFocus), "Harvard Negotiation" (Zoe Segal-Reichelin z PON Harvard). Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa własności intelektualnej. Jego pasją jest przekazywanie wiedzy i umiejętności poprzez praktykę ugruntowaną teorią. 

 

Karta zgłoszeniowa i regulamin szkolenia