Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 • A
 • A
 • A

Mediacje gospodarcze dla przedsiębiorców - debata merytoryczna

2018-03-19


 

Mediacje gospodarcze dla przedsiębiorców - debata merytoryczna

19 marca 2018 r.
Warszawa
Hotel Gromada Centrum, Plac Powstańców Warszawy 2


 

 

Szanowni Państwo,
W ramach realizowanego projektu „Centrum Arbitrażu i Mediacji" mamy przyjemność zaprosić Państwa na debatę merytoryczną, która otworzy dyskusję nt. utworzenia zintegrowanego i kompleksowego systemu mediacji gospodarczych o zasięgu ogólnopolskim oraz stworzenia standardów mediacji w istniejących oraz nowopowstałych centrach (CAM).

Debata będzie koncentrować się na następujących kwestiach:

 • znaczenie mediacji dla rozwoju gospodarczego kraju,
 • nowoczesne techniki w mediacji gospodarczej,
 • podobieństwa i różnice pomiędzy mediacją sądową, a umowną w sporach gospodarczych,
 • model współpracy CAM z właściwą organizacją,
 • sporządzenie umowy ugody w mediacji,
 • czy potrzebna jest standaryzacja mediacji?

Udział w debacie zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz reprezentanci przedsiębiorców, prawników i mediatorów.

Debata kierowana jest do przedsiębiorców, sędziów, mediatorów oraz osób zainteresowanych tematyką mediacji gospodarczych.

Udział w debacie jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy! 

PROGRAM
 

 

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

Wystąpienia otwierające

9:30 - 10.20
dr Henryka Bochniarz
- Prezydent Konfederacji Lewiatan (tbc)
Łukasz Piebiak
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (tbc)
Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

10:20 - 11:35 Panel nr 1
Moderator: dr Grzegorz Baczewski - Zastępca Dyrektora Generalnego, Konfederacja Lewiatan
 1. Znaczenie mediacji dla gospodarczego rozwoju kraju
  dr Aneta Mirończuk-Jakubiak - Wicedyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości (tbc)
 2. Nowoczesne techniki w mediacji gospodarczej
  mec. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Dyrektor w Centrum Mediacji Lewiatan
 3. Podobieństwa i różnice pomiędzy mediacją sądową a umowną w sporach gospodarczych. Jakie są instrumenty zachęty i jakie są ryzyka stosowania mediacji w obu przypadkach
  dr Rafał Morek, CRKiS - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 4. Stosunek przedsiębiorcy do polubownych metod rozwiązywania sporów
  Wojciech Kruk - Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

11:35 - 12:00 - Przerwa kawowa

12:00 - 12:10 - Centrum Mediacyjne przy NRA
adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska

12:10 - 12:20 - Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP
mec. Cezary Jezierski

12:20 - 14:00 Panel nr 2
Moderator: mec. Roman Rewald, Prezes Centrum Mediacji Lewiatan

 1. Model współpracy CAM z właściwą organizacją, przy której działa
  Lech Pilawski - Dyrektor Generalny, Konfederacja Lewiatan
 2. Wynagrodzenie mediatorów w mediacjach umownych i mediacjach sądowych
  mec. Tomasz Maliński, mediator Centrum Mediacji Lewiatan, Dyrektor Ośrodka Mediacji przy OIRP w Warszawie
 3. Pozyskanie dużych firm dla pilotażowego program: mediacja powszechna przez trzy miesiące - eksperyment
  mec. Tobiasz A. Kowalczyk, Volkswagen S.A ., mediator Centrum Mediacji Lewiatan
 4. Sporządzanie umowy ugody w mediacji. Niebezpieczeństwa i rzeczywistość
  mec. Sylwester Pieckowski, mediator Centrum Mediacji Lewiatan, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego

14:00 - 14.45 Lunch
14.45 - 15.45 Panel nr 3
Moderator: mec. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan
Nowe standardy CAM - próba zbadania konieczności ich stosowania
Zaproszeni paneliści z działających Centrów Arbitrażu i Mediacji z Krakowa, Lublina, Poznania, Białegostoku, Katowic.

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski ks. Prof. KUL dr hab. Włodzimierz Broński (tbc)
2. „Facultas Iuridica" Uniwersytet Śląski - prof. UŚ dr hab. A. Torbus (tbc)
3. IPH Kraków - mec. Michał Babij
4. IBH Białystok - Dyrektor Mirosław Leśniewski (tbc)
5. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Prezydent Wojciech Kruk (tbc)

 


                                    >>Pobierz: PROGRAM w pliku pdf<<

 

 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

 

Sprawy merytoryczne:
Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
radca prawny, mediator
Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan
tel. 22 55 99 967
mmiszkin@konfederacjalewiatan.pl

Sprawy organizacyjne:
Grażyna Mazurek

Departament Konferencji
tel. 22 55 99 940
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl