Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Posiedzenie Podzespołu ds. KAS

2018-03-01

» W posiedzeniu bierze udział Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan
»
Proponowany porządek obrad obejmuje następujące punkty:
1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia Podzespołu.
2. Zwrot kosztów podróży pracownikom i funkcjonariuszom KAS w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, dokonywanych na podstawie:
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Likwidacja i łączenie jednostek organizacyjnych KAS. Omówienie planowanych zmian w zakresie zadań oraz kierunków działań i rozwoju KAS w kontekście optymalizacji struktur jednostek organizacyjnych oraz przeglądu, reorganizacji i alokacji zasobów kadrowych w okresie 2018-2020.
4. Obciążenie zadaniami jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej w kontekście znacznych niedoborów etatów w izbach administracji skarbowej.
5. Sprawy różne.