Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Bezpłatne szkolenie: Równość=bezpieczeństwo (dla średnich firm zatrudniających od 50 do 249 osób)

Termin 7 marca, 9.00 - 16.00
Miejsce Siedziba Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa
Rejestracja https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_rownosc_=_bezpieczenstwo_dla_srednich_firm_-_od_50_do_249_pracownikow
Program Szanowni Państwo,
szkolenie „Równość = bezpieczeństwo" skierowane jest wyłącznie do średnich firm (tj. zatrudniających od 50 do 249 osób), którym zależy na budowaniu wizerunku nowoczesnej firmy i tworzeniu miejsca pracy atrakcyjnego dla pracowników. Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/ właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników, ale także każdego, kto pracuje i chciałby lepiej znać swoje prawa.

Co dostajesz uczestnicząc w szkoleniu?

1. Skondensowaną, przygotowaną w przystępnej i ciekawej formie dawkę wiedzy na temat prawa pracy, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu dyskryminacji i mobbingowi,
2. Przykłady działań/ dobre praktyki dotyczące budowania miejsca pracy atrakcyjnego dla pracowników w tym na etapie rekrutacji, w zakresie work-life balance, wynagradzania, motywowania,
3. Rozwiązania gotowe do wykorzystania:
• wzór regulaminu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
• wyciąg z przepisów dotyczących równego traktowania;
• ankietę do oceny miejsca pracy;
• narzędzie do mierzenia luki płacowej;
• pakiet wydrukowanych plakatów promujących równość szans w miejscu pracy;
• równościowy pakiet informacyjny dla (nowo)zatrudnionych osób;

4. Certyfikat udziału w szkoleniu dla osoby uczestniczącej;
5. Certyfikat udziału w szkoleniu dla firmy, potwierdzający jej zainteresowanie tematyką tworzenia miejsca pracy równych szans.

Szkolenie jest bezpłatne.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.9:00-9:15
Rejestracja, wprowadzenie do szkolenia, kawa powitalna

9:15-10:00
Dlaczego warto tworzyć miejsce pracy równych szans?
• korzyści finansowe firmy
• korzyści wizerunkowe firmy
• omówienie kluczowych trendów na rynku pracy z perspektywy równościowej

10:00-11:00
Czy kobiety i mężczyźni mają równe szanse na rynku pracy?
• stereotypy płci i ich wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy
• przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy
• przykłady dyskryminacji mężczyzn na rynku pracy

11:00-11:15
Przerwa kawowa


11:15-12:45
Do czego obligują mnie przepisy prawne?
• omówienie kluczowych zapisów wynikających z kodeksu pracy: dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne i mobbing
• omówienie kluczowych zapisów wynikających z Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania (dotyczy zatrudnienia niepracownicznego)
• przedstawienie obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
i mobbingowi w miejscu pracy
• zaprezentowanie i omówienie idealnej procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej

12:45-13.15
Poczęstunek

13.15-14.15
Czy moja firma jest miejscem pracy równych szans?
• obiektywna ocena firmy pod kątem równego traktowania
• identyfikacja dobrych praktyk we własnej firmie
• identyfikacja rekomendowanych obszarów do zmiany w firmie

14:15-14:30
Przerwa kawowa

14:30-15.45
Planowanie działań równościowych dla własnej firmy
• poznanie dobrych praktyk biznesowych
• planowanie realnych do wdrożenia działań równościowych we własnej firmie

15:45-16:00
Podsumowanie szkolenia

 

 

 


Agnieszka Sznajder - trenerka i konsultantka w obszarze zarządzania różnorodnością oraz przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Jako trenerka tego obszaru tematycznego przepracowała ponad 1500 godzin szkoleniowych. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami biznesowymi w ramach wspierania ich w wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych uwzględniających różnorodność zespołów pracowniczych, zwłaszcza tą wynikającą z płci, wieku i (nie)pełnosprawności. Rozwiązania te obejmują obszar zarządzania strategicznego firmą, budowania kultury organizacyjnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi w firmie.
Ekspertka i trenerka w ramach projektu „Równość w biznesie", którego celem jest promocja standardów przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscy pracy wśród średnich firm; projekt realizowany jest w partnerstwie z Konfederacją Lewiatan (2017-nadal). Ekspertka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Równość w biznesie" (2014-2015), którego celem była promocja równości szans równości kobiet i mężczyzn w dużych firmach. Ekspertka ds. zarządzania różnorodnością Konfederacji Lewiatan w ramach projektu „Diversity Index" (2013-2014). Współautorka wskaźnika „Diversity Index", tj. narzędzia do oceny miejsca pracy pod kątem zarządzania różnorodnością. Autorka i współautorka licznych publikacji poświęconych tematyce równości i różnorodności:


(1) „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania" (Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2016).
(2) „Uczelniany Standard Antydyskryminacyjny" (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2015).
(3) „Przewodnik dla firm: Więcej kobiet w zarządzaniu - to się opłaca" (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014).
(4) „Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością" (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013).
(5) „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z II edycji Barometru Różnorodności" (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2014).
(6) „Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności" (Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013).
(7) „Podręcznik coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina" (Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Kraków 2013).

 

 

 


Więcej informacji Małgorzata Lelińska e-mail: mlelinska@konfederacjalewiatan.pl