Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

  • A
  • A
  • A

Konferencja: Kształcenie w zawodach teleinformatycznych - potrzeby pracodawców i szkół branżowych

Termin 27 lutrego 2020 r.
Miejsce Centrum Zielna, Zielna 37, Warszawa
Rejestracja >>
Program >>

 
W roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: technik informatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik programista kształciło się łącznie ponad 100 tys. uczniów, z czego ponad 93,5 tys. osób na kierunku technik informatyk. Tak duża liczna uczniów uzasadniona jest potrzebami gospodarki. Zgodnie z raportem Ministerstwa Rozwoju z 2017 r. "Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025" polski sektor ICT stanowi 7,6% rynku unijnego, a w Polsce generuje 6% PKB. Liczba polskich przedsiębiorstw z branży rośnie w średnim rocznym tempie 10,1%. Polska odpowiada za ok. 5% całego zatrudnienia generowanego przez sektor ICT w Unii Europejskiej. Udział tej branży w zatrudnieniu w gospodarce polskiej w 2017 r. wynosił 4,6 % (wskaźnik ten z roku na rok rośnie). W 2014 r. w sektorze pracowało 315 tys. osób, szacunki na 2018 r. to ponad 379,5 tys. osób, a na 2022 r. aż 457 tys. pracowników. Jaką część tego zapotrzebowania stanowią absolwenci szkół branżowych?
 
Celem konferencji będą szerokie konsultacje i wypracowanie ostatecznej wersji rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego dla kształcenia w zawodach branży teleinformatycznej: technik informatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik teleinformatyk, technik tyfloinformatyk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik telekomunikacji, technik programista
 
Konferencja jest realizowana w projekcie, którego efektem będą modelowe programy praktycznej nauki zawodów we współpracy z pracodawcami oraz propozycje koniecznych do wprowadzenia zmian w prawie oświatowym dotyczących branży teleinformatycznej. W naszej ocenie pozytywne zmiany są możliwe. Potrzeba jednak mobilizacji wielu stron tego procesu.
 
Do dyskusji i udziału w konferencji zapraszamy pracodawców, przedstawicieli szkół, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, organizacje pozarządowe, ale także przedstawicieli administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityk i rozwiązań w szkolnictwie branżowym.