BusinessEurope Day 2018 o wartościach i megatrendach

1 marca br. w Brukseli odbył się BusinessEurope Day. Jest to wydarzenie, na które przyjeżdżają biznesmeni z całej Europy, aby razem z wysokimi rangą przedstawicielami instytucji unijnych rozmawiać o najnowszych wyzwaniach dla biznesu i megatrendach. W tym roku konferencja miała bardzo uroczysty charakter ze względu na obchody 60-lecia BusinessEurope, które było obecne już od samego początku integracji europejskiej tj. podpisania Traktatów Rzymskich w 1958 r. W jednym z paneli dyskusyjnych udział brała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Konferencję otworzyła Emma Marcegaglia, prezydent BusinessEurope, która przypomniała, że biznes ma kluczową rolę do odegrania w zapewnieniu rozwoju modelu społecznej gospodarki rynkowej. - Z tego powodu zdecydowaliśmy się poświęcić tegoroczny BusinessEurope Day wartościom w biznesie - powiedziała. Głos zabrał także Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, który stwierdził, że zadaniem polityków jest wspieranie i zapewnienie dobrych warunków dla biznesu. Jako przykład takich działań podał utworzony w 2015 r. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).


W pierwszym panelu poszukiwano odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób biznes może działać na rzecz społeczeństwa, zapewniając sobie jednocześnie sukces w dłuższej perspektywie. Henryka Bochniarz stwierdziła, iż kluczowe dla sukcesu w biznesie jest bycie wiarygodnym oraz zbudowanie zaufania. Ważnym elementem powinno być także lepsze wykorzystanie potencjału kobiet w europejskich firmach, zwłaszcza na wyższych stanowiskach. Prezydent Lewiatana zwróciła uwagę na to, iż wg wskaźników, pomimo tego, iż kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn, to mają one mniejszy udział w zatrudnieniu, mniej stanowisk kierowniczych oraz otrzymują niższe płace. Tymczasem dane pokazują, że kraje i firmy, które lepiej wykorzystują potencjał kobiet, osiągają po prostu lepsze wyniki gospodarcze. Przykładowo wg badań przeprowadzonych przez McKinsey, Polska mogłaby wygenerować dodatkowe 9% PKB do 2025 r.  Henryka Bochniarz podkreśliła także wagę dialogu społecznego pomiędzy pracodawcami i pracownikami, w szczególności w czasach zmieniających się relacji pracy oraz nowych sposobów komunikacji.


Na konferencji swoje przemówienia wygłosili także wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen oraz główny negocjator UE ds. Brexitu Michel Barnier. Katainen zwrócił uwagę na miękką siłę jaką dysponuje UE, którą są takie podstawowe wartości jak prawa człowieka, demokracja, czy też społeczna gospodarka rynkowa. Z tego powodu Unia powinna promować swobodny i uczciwy handel oparty właśnie na tych wartościach. Ponadto zdaniem Katainena, powinniśmy wszyscy zastanowić się w jaki sposób Europa może stawić czoła dwóm megatrendom: sztucznej inteligencji oraz gospodarce o obiegu zamkniętym.


Michel Barnier przypomniał, iż Wielka Brytania opuści Unię już za 13 miesięcy, w związku z czym przyszedł czas na negocjowanie wieloaspektowej i konkretnej umowy wyjścia. Zwrócił także uwagę na to, że „jedyną pewną dziś sprawą jeśli chodzi o Brexit jest to, że Wielka Brytania wyjdzie z UE 29.03.2019. Co będzie potem jest niepewne i nieznane, ale dla pozostałych 27 państw, bycie dobrze działająca wspólnotą i współdziałanie dla rozwoju jest dużo ważniejsze od Brexitu.".


Pozostałe panele poświęcone były globalizacji produkcji oraz umowom handlowym zawieranym przez UE, a także roli jaką może odgrywać biznes w zachodzącym postępie technologicznym i digitalizacji.

Więcej o BusinessEurope Day 2018 tutaj: http://www.businesseuropeday.eu/programme/