European Business Summit o wzroście gospodarczym i eurowyborach

W dniach 6-7 maja br. w Brukseli odbyła się dziewiętnasta edycja European Business Summit (EBS). Motywem przewodnim tegorocznej konferencji było zapewnienie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu i innowacyjności w całej UE. Towarzyszyły temu dyskusje nt. tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz możliwego składu i priorytetów następnej Komisji Europejskiej. Wśród panelistów była Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz. W konferencji uczestniczyli również Kinga Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli oraz Adam Dorywalski, ekspert Lewiatana ds. UE.


W EBS udział wzięło około 1700 uczestników oraz 200 panelistów. Wśród nich byli przedsiębiorcy, przedstawiciele firm z całej Europy, a także europosłowie, komisarze i urzędnicy unijni, m. in. wiceprzewodniczący KE: Andrus Ansip i Jyrki Katainen oraz komisarz ds. handlu Cecilia Malmström.

Podczas EBS dyskutowano o relacjach UE z Afryką, USA i Chinami, polityce handlowej UE, unijnej polityce obronnej, jednolitym rynku cyfrowym, zmianach klimatu, czystych technologiach i zielonej energii, sztucznej inteligencji, badaniach i innowacjach, polityce konkurencji UE i umiejętnościach jakich będą potrzebować pracodawcy. Rozmówcy zgodzili się, że UE obecnie przegrywa wyścig z takimi państwami jak USA czy Chiny w zakresie badań naukowych, innowacji i sztucznej inteligencji. Aby odwrócić ten trend, należałoby wzmocnić jednolity rynek ze swobodnym przepływem pracowników, towarów, kapitału i usług, ułatwić przepływ danych osobowych i nieosobowych z poszanowaniem zasad prywatności, a także stworzyć Unię Kapitałową i zapewnić znacznie łatwiejszy dostęp do funduszy venture capital (tj. wysokiego ryzyka) dla start-upów i MŚP. Konieczne jest także zachęcenie firm (m.in. poprzez fundusze unijne) do inwestowania w badania naukowe, innowacje i umiejętności pracowników, w tym umiejętności cyfrowe. Jest to jedyna szansa dla państw członkowskich, aby cieszyć się ze wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności europejskiej gospodarki względem pozostałych państw świata.

Biorąc pod uwagę takie wyzwania jak globalny wyścig o zdominowanie technologii sztucznej inteligencji, internetu rzeczy (IoT), czy też dynamicznie rozwijającego się rynku zielonej energii, a także pogarszające się relacje handlowe na linii Waszyngton - Pekin oraz potencjalną wojnę handlową UE z USA oraz niestabilną sytuację międzynarodową (Libia, wschodnia Ukraina, Syria, Iran, itd.), najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego z całą pewnością będą najważniejsze od lat. Wszystkie badania wskazują bowiem na to, że populiści ze skrajnej prawicy i lewicy osiągną najlepszy wynik w historii, a w PE po wyborach będzie musiała zawiązać się duża koalicja trzech frakcji - chadeków, socjalistów i liberałów. Generalnie, im lepszy wynik osiągną populiści, tym mniejsza szansa na zacieśnienie integracji europejskiej w obszarach, w których byłoby to konieczne do poprawienia innowacyjności unijnej gospodarki i tym samym zapewnienia koniecznego do utrzymania wysokiego standardu życia obywateli wzrostu gospodarczego.

Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, która uczestniczyła w panelu zorganizowanym przez BusinessEurope (BE), obok Pierra Gattaza, Prezydenta BE oraz prezydentów federacji pracodawców ze Szwecji i Belgii, gorąco zachęcała do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, podkreślając korzyści jakie Polska wyniosła ze swojego członkostwa: „Polskie społeczeństwo jest bardzo prounijne. Zdajemy sobie sprawę, że UE to aż 80% naszego eksportu, a od momentu wejścia do Unii nasza gospodarka świetnie się rozwija. Pomimo tego należy pamietać, że w UE mamy wiele konfliktów interesów o czym świadczy spór wokół pracowników delegowanych. Musimy jednak wspólnie zastanowić się jak wzmocnić UE pomimo różnic. W tych wyborach będziemy decydować o tym jakiej Unii chcemy. "