Rada ds. Konkurencyjności oceni funkcjonowanie jednolitego rynku

Podczas Rady ds. Konkurencyjności, która odbędzie się 18 i 19 lutego, ministrowie dokonają przeglądu funkcjonowania jednolitego rynku oraz będą rozmawiać o wpływie sztucznej inteligencji na unijny przemysł. W związku z tym, federacje skupione w BusinessEurope apelują do Rady o priorytetowe traktowanie jednolitego rynku europejskiego i jego roli dla łańcuchów wartości. 27% wartości dodanej UE w produkcji jest generowana z usług. W USA jest to 20%, jednak wydajność jest o połowę wyższa niż w Europie. Jest to w głównej mierze spowodowane niewystarczającym stopniem zintegrowania wewnętrznego unijnego rynku usług oraz zbyt skromnym wykorzystaniem potencjału, który niesie digitalizacja. W związku z tym, jako BusinessEurope, apelujemy o całościowe podejście, które będzie wspierać a nie blokować innowacyjność, w tym o zwiększenie unijnych środków na program Horyzont Europa do 120 mld euro. Biorąc pod uwagę, że mamy obecnie do czynienia z niepewnością spowodowaną Brexitem, przyszłością globalnego handlu, a także spowolnieniem unijnej gospodarki, apel europejskiego biznesu staje się tym bardziej naglący.