Regulacja poświęcona zapobieganiu rozpowszechnianiu treści terrorystycznych online wciąż budzi obawy firm

Pozytywnie należy w tym kontekście ocenić treść stanowiska polskiego rządu do projektu, które w dużym stopniu pokrywa się z opinią Konfederacji Lewiatan i podziela wątpliwości rynku.

Rząd popiera nasz postulat w zakresie potrzeby zadbania o mechanizmy zapobiegające pojawieniu się zjawiska nadmiarowego usuwania potencjalnych treści terrorystycznych, tak by wykluczyć przypadki bezzasadnej cenzury. Rząd poddał w wątpliwość i uznał za restrykcyjny wymóg usuwania lub uniemożliwienia dostępu przez hostingodawców do treści terrorystycznych w terminie 1 godziny od momentu otrzymania nakazu ze strony właściwego organu. Zwrócił również uwagę na potrzebę stworzenia gwarancji w przypadku stosowania automatycznych mechanizmów filtrowania treści terrorystycznych.

Obecnie, w związku z intensyfikacją prac nad projektem w Parlamencie Europejskim (publikacja projektu sprawozdania do projektu rozporządzenia przez posła-sprawozdawcę, p. Daniela Daltona), firmy członkowskie Konfederacji Lewiatan koncentrują się na wypracowaniu zmian w tekście projektu, które ich zdaniem powinny być wzięte pod uwagę w toku debaty parlamentarnej. Firmom zależy na tym, by eurodeputowani odpowiedzialni za projekt uwzględnili to, że wykrywanie treści terrorystycznych to przede wszystkim zadanie dla służb państwa nie zaś dostawców usług hostingowych, których rola powinna być postrzegana w tym kontekście jako subsydiarna.

Rozporządzenie ePrivacy - projekt który wymaga dopracowania

W Brukseli trwają intensywne prace nad wypracowaniem finalnego kształtu rozporządzeniem ePrivacy (obecnie trwają trilogi, które Prez. Rumuńska zamierza sfinalizować w marcu bieżącego roku). Konfederacji Lewiatan kontynuuje aktywność w tym temacie współpracując z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Parlamentem Europejskim przy zmianach w tekście rozporządzenia. W koalicji z IAB Polska, w stanowisku przedstawionym kolegislatorom, zaakcentowaliśmy potrzebę znoszenia barier dla rozwoju sztucznej inteligencji oraz Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz odejścia od zgody jako podstawy przetwarzania danych on-line. Obecna wersja rozporządzenia, zdaniem firm zrzeszonych w Konfederacji, pozostawia wiele do życzenia jeżeli chodzi o możliwość jej stosowania w praktyce.

Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan