Spotkanie grupy roboczej BusinessEurope poświęcone delegowaniu pracowników

W dniu dzisiejszym obyło się spotkanie ad-hoc grupy roboczej w ramach BusinessEurope poświęcone delegowaniu pracowników. Przedstawiciele Konfederacji Lewiatan omawiali z przedstawicielami biznesu z innych państw członkowskich oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej aspekty prawne delegowania pracowników. Rozmowy dotyczyły przypadków błędnego implementowania przez poszczególne państwa dyrektywy 2014/67/EU oraz oczekiwanego raportu ze strony KE na temat funkcjonowania nowych rozwiązań.

 

 


 

Grupa robocza dyskutowała również na temat kwestii implementowania nowej dyrektywy 2018/957/EU nowelizującej dyrektywę 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników. Przedstawiciele biznesu zwracali uwagę na elementy stanowiące największe wyzwanie: odejście od minimalnego wynagrodzenia na rzecz porównywalnego wynagrodzenia, okresu oddelegowania, zwrotu kosztów podróży służbowej czy szerszego zastosowania warunków pracy z układów zbiorowych. Prace miały na celu wypracowanie stanowiska pracodawców na poziomie unijnym.