Bruksela uszczelnia system obiegu tworzyw sztucznych

Regulacje dotyczące tzw. Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) tworzą ciągle rozbudowywany, wielowątkowy pakiet dokumentów. W ostatnich trzech latach uzupełniono go o m.in. nowelizację Dyrektywy Wodnej, Pakiet Czterech Dyrektyw Odpadowych, Europejską Strategię na rzecz tworzyw sztucznych (w tym Dyrektywę o plastikach jednorazowego użytku), powiązanie przepisów w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów, a także Ramy Monitorowania postępu we wdrażaniu GOZ. W PE finalizowane są prace nad Raportem o zasadach finansowania zrównoważonej gospodarki.

Idea i realna potrzeba przejścia od modelu gospodarki linearnej do cyrkularnej jest w pełni zrozumiała, jednakże implementacja pewnych rozwiązań rodzi wiele problemów złożonej natury: metodologicznych, technologicznych, finansowych i psychologicznych. Sukces gospodarki cyrkularnej zależy od tego, czy uda się usunąć te bariery i dzięki temu zagwarantować, że przejście na GOZ nabierze biznesowego kształtu. Dlatego też BusinessEurope na bieżąco monitoruje przebieg prac w KE i PE i przygotowuje zalecenia dla nowych eurodeputowanych i Komisji. Podobne działania, choć ukierunkowane bardziej na krajową implementację regulacji unijnych prowadzi również Rada GOZ Konfederacji Lewiatan.


Czego można oczekiwać z Brukseli w najbliższym czasie?


Przede wszystkim formalnego przyjęcia przez Parlament i Radę Dyrektywy o plastikach jednorazowego użytku (SUPD) i rozpoczęcia prac w DG ENV (Unijna Dyrekcja Generalna ds. Środowiska) nad szeregiem wytycznych, których wydanie przewiduje Dyrektywa.
(Wersja uzgodniona w trilogu dostępna jest tu:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/envi/inag/2019/01-18/ENVI_AG(2019)632990_EN.pdf)

Z kolei DG GROW (Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP) wystartowała z przedsięwzięciem pt. Circular Plastics Alliance, które gromadzi wokół jednego stołu przedstawicieli branż reprezentujących poszczególne etapy łańcucha wartości. Celem projektu jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie barier, które torpedują właściwe funkcjonowanie rynku plastiku, pochodzącego z odzysku. Pracę rozpoczęły już grupy robocze, w których uczestniczy około 30 europejskich organizacji branżowych, m.in. współpracujące z Konfederacją Lewiatan. Cosmetics Europe, European Plastics Converters (EuPC), European Chemical Industry Council (CEFIC), European Manufacturers of Expanded Polystyrene (EUMEPS) i Eurocommerce.

Relacja z pierwszego spotkania Circular Plastics Alliance była prezentowana 13 marca na posiedzeniu RADY GOZ Lewiatana. Omówiono również dokumenty robocze Komisji - Sustainable Products in a Circular Economy - Towards an EU Product Policy Framework contributing to the Circular Economy oraz Assessment report of the voluntary pledges under Annex III of the European Strategy for Plastics in a Circular Economy.

Na prośbę BusinessEurope, członkowie Rady GOZ przygotowali opis swoich przedsięwzięć ilustrujących transformację do gospodarki niskoemisyjnej. Znajdą się one w dokumencie programowym, który BusinessEurope przekaże nowym władzom UE.

Daria Kulczycka, Konfederacja Lewiatan