Chińskie BIZ w Unii Europejskiej: implikacje dla europejskiego biznesu i kształtowania polityki

29 marca odbyła się dyskusja w BusinessEurope nt. chińskich inwestycji w UE, w której udział wziął Adam Dorywalski, ekspert Lewiatana w Brukseli. Do dyskusji zaproszeni zostali również Agatha Kratz z Rhodium Group i Mikko Huotari z Mercator Institute for China Studies, którzy przedstawili rezultaty przeprowadzonego przez nich obszernego badania pt. ‘Chinese FDI in the European Union: 2018 Trends and Impact of New Screening Policies.

 

Ich analiza pokazuje, że po dekadzie wzrostu chińskich BIZ w UE, osiągając najwyższy poziom 37 mld EUR w 2016 r., inwestycje gwałtownie spadły w 2017 r. (29,1 mld) i 2018 r. (17,3 mld). Ponadto około 95% chińskich inwestycji koncentruje się na fuzjach i przejęciach, podczas gdy udział chińskich firm państwowych w inwestycjach wynosi średnio 50-60% na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Ponadto, raport pokazuje udział chińskich BIZ w różnych sektorach i państwach członkowskich UE, a także to jak duża część działalności inwestycyjnej Chin będzie objęta postanowieniami nowo uzgodnionego rozporządzenia UE w sprawie kontroli inwestycji. Raport opisuje także krajowe mechanizmy kontroli inwestycji w państwach członkowskich UE oraz prawdopodobne implikacje dla przyszłych chińskich inwestycji i inicjatyw polityki europejskiej związanych chociażby z polityką konkurencji.

Pełna treść raportu znajduje się tutaj >>>