Konferencja o europejskim dialogu społecznym współorganizowana przez Konfederację Lewiatan

Serdecznie zapraszamy na konferencję na temat europejskiego dialogu społecznego, którą organizujemy wspólnie z europosłem T. Mannem oraz federacjami pracodawców z Danii (DA) i Niemiec (BDA) w Parlamencie Europejskim w Brukseli dnia 22 stycznia 2019 r.

  

Wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych i Komisji Europejskiej poszukamy odpowiedzi na pytania o mocne i słabe strony dialogu społecznego na poziomie europejskim oraz o jego wpływ na funkcjonowanie unijnych rynków pracy. Jednym z panelistów będzie dr Andrzej Rudka, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i członek Rady Zarządzającej Eurofound.

Szczegółowa agenda oraz link do rejestracji >>