Lewiatan w Brukseli - wydarzenia tygodnia

Kinga Grafa, dyrektorka biura Lewiatana w Brukseli spotkała się 26 marca z grupą dyrektorów biur regionalnych NHO, aby przedstawić działalność Konfederacji Lewiatan w kraju i Brukseli oraz dotychczasową współpracę pomiędzy dwoma federacjami (m. in. w ramach EFNI 2018).

Podczas prezentacji omówione zostały główne obszary zaangażowania na poziomie unijnym, jak sprawy społeczne, agenda cyfrowa, gospodarka o obiegu zamkniętym, kompetencje oraz finansowanie innowacyjności w ramach Horyzontu 2020 oraz Horyzontu Europa. Podczas spotkania dyskutowano także o poparciu dla UE w Polsce i innych krajach europejskich oraz planach Konfederacji Lewiatan dotyczących komunikowania o priorytetach biznesu w związku z wyborami do PE.

28 marca miało miejsce wysłuchanie publiczne nt. europejskiego filaru praw socjalnych, zorganizowane przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w którym udział wzięli K. Grafa oraz A. Dorywalski. Konferencja składała się z dwóch części, pierwsza dotyczyła implementacji filaru i związanych z tym wniosków, druga natomiast - wypracowania rekomendacji w zakresie kolejnych etapów implementacji. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele federacji BE ze Skandynawii: Christiane Miþlbeck-Winberg (DA) i Andres Edholm (SN), którzy mówili o specyfice nordyckiego rynku pracy. Ich zdaniem, wprowadzenie na poziomie unijnym prawnie wiążącej legislacji wymuszającej pewne rozwiązania w sprawach socjalnych może zachwiać fundamentami całego modelu skandynawskiego, który opiera się przede wszystkim na negocjowanych pomiędzy pracodawcami i pracownikami układach zbiorowych. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się natomiast co do tego, że większą rolę w sprawach społecznych niż dotychczas powinien odgrywać tzw. semestr europejski.

29 marca odbyła się dyskusja w BusinessEurope nt. chińskich inwestycji w UE, w której udział wziął Adam Dorywalski. Do dyskusji zaproszeni zostali Agatha Kratz z Rhodium Group i Mikko Huotari z Mercator Institute for China Studies, którzy przedstawili rezultaty przeprowadzonego przez nich obszernego badania pt. ‘Chinese FDI in the European Union: 2018 Trends and Impact of New Screening Policies'.