Polski biznes może wpłynąć na program prac nowej Komisji Europejskiej

Rok 2019 można śmiało nazwać rokiem europejskim z uwagi na czekające nas w maju wybory do Parlamentu Europejskiego i ukonstytuowanie się nowej Komisji pod koniec roku. Tematy europejskie mogą na pewien czas zdominować debatę publiczną, a wyniki wyborów określą kierunek rozwoju Unii na najbliższe lata. Polskie firmy powinny być w tym czasie szczególnie aktywne i mówić głośnio o swoich priorytetach.

Podczas zeszłorocznego Europejskiego Forum Nowych Idei, zorganizowaliśmy panel o polskim lobbingu w Brukseli, zapraszając do dyskusji przedstawicieli KE, PE oraz firmy. Mówiliśmy m. in. o potrzebie zwiększenia świadomości polskiego biznesu w zakresie unijnego procesu oraz większej obecności w stolicy UE. Pokazaliśmy, że istnieją konkretne narzędzia, z których warto korzystać: Lewiatan posiada swoje przedstawicielstwo w Brukseli, jest członkiem BusinessEurope, organizacji skupiającej najważniejsze europejskie federacje pracodawców i wpływa na jej prace. Posiadamy długoletnie relacje z przedstawicielami unijnych instytucji, a urzędnicy europejscy są otwarci na nasze argumenty. Wiele firm już z tego korzysta, a pozostałe namawiam do takiej aktywności.

W 2018r. ukazały się dwa pierwsze numery Brussels Headlines, newslettera europejskiego. Informujemy w nim o działalności Lewiatana oraz przekazujemy komentarze naszych ekspertów na temat bieżącej legislacji. Trafiamy z tym przekazem do setek brukselskich interesariuszy. Obecnie przygotowujemy ankietę dla firm członkowskich, w której poprosimy o określenie priorytetów dla poszczególnych branż, aby przekazać je kandydatom na europosłów i komisarzy.

Coraz bliżej współpracujemy z innymi członkami BusinessEurope. Norweska federacja NHO współorganizowała z nami zeszłoroczne EFNI. Z duńską DA i niemiecką BDA organizujemy konferencję w Parlamencie Europejskim na temat dialogu społecznego na poziomie europejskim i wpływie na funkcjonowanie unijnych rynków pracy. W najbliższym czasie, jeszcze przed wyborami, planujemy kolejne takie wydarzenia, poświęcone m. in. rozwojowi kompetencji pracowników i innowacyjności.
Polskie firmy to ważna część europejskiego biznesu. Powinniśmy wziąć aktywny udział w tworzeniu programu prac kolejnej Komisji Europejskiej. Zachęcam do kontraktu z biurem Lewiatana w Brukseli. My także ponosimy odpowiedzialność za kierunek rozwoju UE.

Kinga Grafa, Dyrektorka Biura w Brukseli