Relacja ze spotkania Egelund Network

W dniach 20-21 marca odbyło się spotkanie Egelund Network, czyli nieformalnego zrzeszenia federacji z regionu Morza Bałtyckiego, które należą do BusinessEurope. Głównym tematem tegorocznych dyskusji była konkurencyjność Europy. Konfederację Lewiatan reprezentowała dyrektorka biura w Brukseli Kinga Grafa.

 

Pierwsze spotkanie Egelund Network (EN) odbyło się w maju 2018r. w Danii. W tym roku, gospodarzem była federacja szwedzka (SN), a miejscem spotkania siedemnastowieczny pałac Krusenberg Herrgård, pod Sztokholmem. Spotkanie otworzył P. Jeppsson, zastępca dyrektora generalnego SN, prezentując działalność federacji. Członkowie SN to w większości małe i średnie firmy, reprezentujące różne sektory, które łącznie zatrudniają 1. 7 mln pracowników. Federacja współpracuje z 29 biurami regionalnymi. Jeppsson wyraził przekonanie, że EN może stać się ważnym uczestnikiem debaty o przyszłym kształcie UE, "musimy przestać myśleć o unijnej legislacji, jako o sprawach europejskich. Ona staje się częścią naszego codziennego życia, codziennej odpowiedzialności".

Prof. Nils Karlson, szef współpracującego z SN think tanku Ratio Insitute, przedstawił kluczowe czynniki dla konkurencyjności Europy oraz modele europejskich rynków pracy. Według prof. Karlsona, główne wyzwania współczesności, to: globalizacja, digitalizacja, zmiany demograficzne oraz zmieniające się wartości, zwłaszcza u młodych. Zmiany te powodują potrzebę elastycznego podejścia i reform instytucjonalnych. Profesor wyróżnił 4 modele rynów pracy: skandynawski, którego fundamentem są układy zbiorowe pomiędzy dwoma parterami społecznymi, kontynentalny oraz południowoeuropejski, w ramach których zaangażowanie państwa jest znaczne oraz anglosaksoński, najbardziej elastyczny i dynamiczny ze wszystkich modeli, oparty na dobrowolności. Według profesora, systemy funkcjonujące w Europie Centralnej bliskie są temu właśnie modelowi, który dzięki swojej elastyczności najlepiej odpowiada na potrzeby współczesnego świata. Natomiast kierunki zmian w ramach filaru praw socjalnych, które zaproponowała Komisja Europejska, służące de facto coraz większej centralizacji w obszarze społecznym, są w gruncie rzeczy sprzeczne ze wszystkimi funkcjonującymi modelami oraz, jak w przypadku delegowania pracowników, wprowadzają ryzyko protekcjonizmu.


Emelie Nordström, doradca ds. rynku pracy SN, prezentowała projekt realizowany przez federację, którego celem jest monitorowanie światowych trendów, aby przewidzieć nadchodzące zmiany ("The project FrAM - Why shall we look into the future?"). Wśród czynników, które wpływają na rozwój współczesnych społeczeństw można wyróżnić: indywidualizm, globalną konkurencję, zmiany technologiczne, mowe modele biznesowe, wyścig po talenty, zmiany wartości i zachowań, bezpieczeństwo i praworządność oraz zwiększającą się migrację. Jedną z głównych barier w rozwoju firm europejskich jest brak pracowników, w tym przede wszystkim wysoko wykwalifikowanych. Dlatego jak zauważyła Nordström, "rynek przyszłości może być rynkiem sprzedawania i kupowania kompetencji".

Martin Borgs, sekretarz generalny Svergie i Europa, przedstawił strategię wyborczą SN. Według niego, dominującą emocją u współczesnych społeczeństw jest lęk: przed stagnacją, w obliczu globalnych problemów, jak zmiany klimatyczne, przed chaosem związanym z digitalizacją oraz przed alienacją. Lęk powoduje, że dla niektórych sposobem narozwiązaniem problemów staje się np. współpraca międzynarodowa, natomiast inni odwrotnie, taką współpracę w połączeniu z globalizacją postrzegają jako przyczynę swoich problemów. Na tej podstawie, SN stworzyło 10 głównych komunikatów dla kadydatów na europosłów. Podczas tej sesji wszystkie reprezentowane federacje przedstawiały podjęte przez siebie działania w związku ze zbliżającymi się wyborami europejskimi.

Lahti Tanelli, szef brukselskiego biura fińskiej federacji pracodawców (EK) przedstawił priorytety zbliżającej się prezydencji fińskiej, w ramach hasła: "Making Europe Smart and Open", m. in.: potrzebę wzmacniania jednolitego rynku UE, wzmacnianie polityki handlowej oraz mądre inwestowanie w naszą przyszłość w ramach wieloletniego unijnego budżetu. Dzięki mediom społecznościowym, EK planuje dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, pokazując jak wyglądała Finlandia podczas poprzedniej prezydencji, dwadzieścia lat temu i jak się przez ten czas zmieniła, przede wszystkim dzięki członkostwu w UE.

Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach, podczas których zastanawiano się nad najwiekszymi wyzwaniami dla UE oraz możliwymi rozwiązaniami. Na tej podstawie zostanie przygotowany program działań Egelund Network na najbliższe miesiące.

Podczas wizyty w Szwecji, K. Grafa spotkała się także z pracownikami SN, zaangażowanymi w sprawy europejskie, m. in. z Sarą Lowemark i Gabriellą Sebardt, aby porozmawiać o priorytetach dla obydwu federacji oraz możliwych obszarach współpracy.

Gospodarzem przyszłorocznego spotkania Egelund Network będzie Finlandia.