Towards a European Defence Skills Strategy – konferencja zorganizowana przez Komisję Europejską w Brukseli

Dzięki wsparciu z programu COSME, w 2018 r. powstało partnerstwo w dziedzinie umiejętności w sektorze obronnym (European Defence Skills Partnership, EDSP). W jego ramach interesariusze, przede wszystkim firmy europejskie, mają wesprzeć KE w przygotowaniu unijnej strategii dotyczącej kompetencji w tym obszarze.


Pierwsza część projektu obejmowała konsultacje i analizy, prowadzone pod auspicjami EDSP, na podstawie których powstał raport pt. „Vision on defence-related skills for Europe today and tomorrow". Druga faza obejmuje z kolei serię konferencji, warsztatów i kontaktów bilateralnych.

Podczas dzisiejszej konferencji, przedstawiciele biznesu oraz instytucji unijnych rozmawiali m. in. o sposobach na jak najbardziej efektywne użycie dostępnych środków (przede wszystkim z programów: European Social Fund Plus, Digital Europe, Invest Europe oraz European Defence Fund), a także o tym jak skutecznie zaangażować uniwersytety oraz przekonać młodzież do rozpoczęcia kariery w sektorze obronności lub pozostać w nim po zdobyciu kwalifikacji.

Otwierając konferencję, Tomasz Husak, szef gabinetu Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, podkreślił, że partnerstwo w zakresie umiejętności to ważny krok na drodze do zmierzenia się z jednym z największych wyzwań dla branży, czyli brakiem specjalistów. „Innowacyjność to nie tylko nowe technologie, ale wypracowanie atrakcyjnych narzędzi, które przyciągną młodych ludzi do branży. Tworzymy duże projekty, na które poświęcone zostaną duże pieniądze. Jednak potrzebujemy ludzi, którzy będą te programy realizować." - powiedział Husak.

Jak zauważył T. Stocker (Hensoldt), jeszcze do niedawna to polityka państwa napędzała innowacyjność w tym sektorze. Jednak już od kilku lat, rolę tę przejął biznes, dlatego odpowiedzialność w zakresie zarządzania kompetencjami spoczywa również na przedsiębiorcach/. K. Bjorklund (Saab) mówiła o głównych wyzwaniach, z którymi musi się zmierzyć jej organizacja. Po pierwsze, wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników, związanych z firmą przez lata, osiągnie niedługo wiek emerytalny i konieczne jest wypracowanie sposobów na przekazanie ich wiedzy kolejnej generacji. Po drugie, młodzi ludzie, którzy dołączają de zespołu, z reguły zostają w firmie krócej, a co za tym idzie firma powinna korzystać z ich umiejętności od samego początku. S. Klauke (Airbus) przedstawiła z kolei inicjatywy firmy w zakresie zarządzania kompetencjami, takie jak m. in. utworzenie „Akademii inżynierów", program rozwoju katalogu kompetencji, na podstawie którego przygotowywane są szkolenia oraz model regularnego przeglądu globalnych trendów. Warto w tym miejscu zawuażyć, że Airbus prowadzi także globalny program partnerstw z uniwersytetami na cały świecie.

Wszyscy paneliści zgodzili się, że kluczowe dla rozwoju sektora jest utworzenie wspólnego katalogu umiejętności, a także dalszy rozwój współpracy przedsiębiorców i wymiany między nimi dobrych praktyk. Podkreślono również znaczenie działań, które pozwolą poprawić wizerunek sektora obronnego, zwłaszcza w oczach młodzieży. Paneliści pochwalili utworzenie European Defence Fund (EDF), dzięki któremu, jak zgodnie stwierdzili, wzmacnianie współpracy w dziedzinie obronności w ramach UE stało się faktem. Moderator dyskusji, dyr. S. Tokarski z DG GROW, zauważył, że KE przygotowując strategię przemysłową, uwzględniła znaczenie kompetencji z punktu widzenia konkurencyjności unijnej gospodarki.