Unijna strategia przemysłowa i konkurencyjność europejskich firm

W lutym odbyły się już trzecie z kolei Dni Przemysłu (Industry Days) w Brukseli, czyli organizowane przez Komisję Europejską dyskusje pomiędzy biznesem, przedstawicielami instytucji UE i społeczeństwem obywatelskim na temat unijnej polityki przemysłowej i możliwości zwiększenia konkurencyjności sektora wytwórczego w Europie. Ta gałąź gospodarki odpowiada za dwie trzecie eksportu UE i 32 mln miejsc pracy. W tym roku, rozmawiano m. in. o zrównoważonym rozwoju, digitalizacji, inwestycjach i globalizacji. Dni Przemysłu są jednym z elementów ogłoszonej przez Przewodniczącego Junckera w 2017r. strategii (EU Industrial Policy Strategy), która ma wesprzeć europejski przemysł, aby skutecznie korzystał z możliwości funkcjonowania na jednolitym rynku wewnętrznym i był ważnym, globalnym graczem.

Federacje zrzeszone w BusinessEurope od wielu lat apelują o kompleksowe podejście do polityki przemysłowej, którego celem byłaby pomoc firmom europejskim (zwłaszcza MŚP) w sięganiu po nowe technologie, inwestowaniu w innowacyjne rozwiązania, tworzeniu nowych miejsc pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanych pracowników i szeroko pojęty rozwój. Podkreślamy przy tym, że kluczowe jest wprowadzenie jasnego i przewidywalnego otoczenia regulacyjnego, które sprzyja inwestycjom i innowacjom. Bez takiego wsparcia, firmy europejskie nie będą w stanie korzystać z globalnych trendów, jak m. in. internet rzeczy, sztuczna inteligencja, robotyka, połączone i autonomiczne systemy i staną się niekonkurencyjne.

Temat konkurencyjności firm z UE stał się gorący w związku z zablokowaną przez KE fuzją niemieckiego Siemensa i francuskiego Alstomu, światowych liderów w sektorze transportu kolejowego. Celem fuzji było stworzenie europejskiego championa, który byłby w stanie poradzić sobie z globalnymi gigantami, zwłaszcza z Chin. Decyzja Brukseli spotkała się z ostrą krytyką rządów Niemiec i Francji, które coraz głośniej mówią o potrzebie zmian i dostosowania unijnego prawa o konkurencji. W tym samym duchu wypowiadał się także Manfred Weber, kandydat na przewodniczącego KE z ramienia EPL.

Przed marcowym szczytem europejskim, który odbędzie się w tym tygodniu, szefowie rządów 17 państw, m. in. Polski, Finlandii, Holandii, wystosowali list do D. Tuska, w którym apelują o wzmacnianie jednolitego rynku UE i jego czterech wolności, ponieważ to właśnie jednolity rynek jest kluczowy dla konkurencyjności UE globalnie. Premierzy zwracają uwagę na potrzebę pilnej realizacji siedmiu priorytetów, do których zaliczyli: poprawę koordynacji między rynkiem a politykami UE, wyjście naprzeciw przemianom związanym z cyfryzacją, rozwój gospodarki opartej na usługach, także usługach cyfrowych, rozwój gospodarki opartej na danych, przejście do "bardziej zielonej" ekonomii, wzmocnienie europejskich rynków kapitałowych oraz skuteczną implementację i egzekwowanie prawa na wszystkich szczeblach politycznych. List można także odczytywać, jako próbę równoważenia wpływów Niemiec i Francji na kontynencie.

Dla przypomnienia, najważniejsze elementy strategii przemysłowej zaproponowane przez KE, to:

  • pakiet środków służących wzmocnieniu bezpieczeństwa cybernetycznego unijnego przemysłu
  • wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych
  • seria działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym strategia dotycząca tworzyw sztucznych i działania usprawniające produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz ich przekształcanie w bioprodukty i bioenergię
  • inicjatywy mające na celu modernizację ram prawnych dotyczących własności intelektualnej
  • inicjatywa na rzecz usprawnienia funkcjonowania zamówień publicznych w UE
  • strategia na rzecz stabilnych finansów, która ma pomóc lepiej ukierunkować przepływy kapitału prywatnego w stronę trwalszych inwestycji
  • inicjatywy dotyczące polityki handlowej oraz europejskie ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  • zmieniony wykaz surowców krytycznych
  • nowe wnioski dotyczące czystej, konkurencyjnej i połączonej mobilności
  • Jednym z podstawowych problemów, z którym borykają się unijni przedsiębiorcy jest brak pracowników posiadających potrzebny zestaw umiejętności. Dlatego ważnym elementem strategii jest poszerzenie europejskiego programu na rzecz umiejętności (Skills Agenda for Europe) o kompetencje kluczowe dla takich sektorów, jak sektory budowlany, stalowy, papierniczy, zielonych technologii i energii ze źródeł odnawialnych, produkcyjny i transportu morskiego.

 

Materiały do pobrania:

 

Kinga Grafa, Dyrektorka Biura Konfederacji Lewiatan w Brukseli