Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności Bruksela 2020

 • 2020-05-22 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Dematerializacja akcji odroczona

  • Obowiązkowa dematerializacja akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych, która znalazła się w tarczy 3.0, została przesunięta o trzy miesiące, do 30 września br.
  • Konfederacja Lewiatan apelowała o to ze względu na pandemię koronawirusa. Proponowała jednak, aby przesunąć termin dematerializacji do połowy przyszłego roku.

 • 2020-05-22 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Koniunktura nieco się poprawia, ale firmy raczej czarno widzą przyszłość

  W piątkowym komunikacie GUS dotyczącym majowej koniunktury w przetwórstwie, handlu i wybranych usługach, wskaźniki ogólnego klimatu gospodarczego pozostają nadal na wyraźnych minusach: ok. -35 dla przetwórstwa i handlu hurtowego, ok. -40 dla budownictwa, logistyki i handlu detalicznego.

 • 2020-05-22 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Bon turystyczny zwiększy koszty zatrudnienia pracowników

  • Ministerstwo Rozwoju zapowiada wprowadzenie bonu turystycznego 1000 plus, który ma wesprzeć branżę turystyczną po pandemii koronawirusa.
  • Konfederacja Lewiatan uważa, że to zły pomysł ponieważ zwiększy koszty pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników i przebudową systemów kadrowo-płacowych.
  • Branży turystycznej można pomóc w inny sposób, np. obniżając stawki VAT na usługi turystyczne lub wprowadzając odliczenia od podatku dochodowego części kosztów przeznaczonych na wypoczynek.

 • 2020-05-22 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  BusinessEurope: Potrzebna równość w dostępie do międzynarodowych zamówień publicznych

  BusinessEurope opublikowało dokument przedstawiający stanowisko w sprawie przyjęcia międzynarodowego instrumentu zamówień publicznych (IPI) przez UE. Zamówienia publiczne są ważnym motorem wzrostu gospodarczego, ponieważ ponad 250 tys. organów publicznych w UE kupuje towary, usługi, roboty budowlane i dostawy o wartości około 2 bln EUR rocznie, co stanowi około 14% PKB UE (w 2017 r.).

 • 2020-05-21 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Wpływ pandemii Covid-19 na jakość życia i pracy w krajach UE

  • W kwietniu 2020 europejska agencja Eurofound (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin) zainicjowała ogólnoeuropejską ankietę adresowaną do mieszkańców państw członkowskich UE.
  • Jej celem było poznanie przewidywanych zmian warunków życia i pracy wywołanych przez pandemię COVID-19 i podjęte przez kraje członkowskie działania na rzecz ograniczenia jej wpływu na zdrowie mieszkańców, w tym ograniczające czy wręcz ‘zamrażające' na pewien czas funkcjonowanie wielu dziedzin działalności gospodarczej, powodujące istotne koszty o charakterze społecznym i gospodarczym.

 • 2020-05-21 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Nowy reżim celny Wielkiej Brytanii

  Rząd brytyjski przedstawił propozycję nowego reżimu celnego, który ma wejść w życie od 2021 roku, jeśli nie zostanie wypracowany inny scenariusz porozumienia UE-UK.

 • 2020-05-21 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Semestr Europejski - rekomendacje dla Polski

  Komisja Europejska opublikowała projekty rekomendacji gospodarczych w ramach Semestru Europejskiego dla krajów członkowskich UE. W tym roku uwzględniają one specyficzną sytuację społeczno-gospodarczą związaną z pandemią COVID-19.

 • 2020-05-21 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Pracodawcy apelują do rządów o skoordynowane przywracanie swobody przemieszczania się i otwieranie granic dla działalności gospodarczej

  Konfederacja Lewiatan razem z federacjami pracodawców z Czech, Niemiec, Austrii i Słowacji apeluje do państw UE o ścisłą współpracę z biznesem i lepszą koordynację działań w zakresie swobodnego przemieszczania się pracowników w czasie pandemii COVID-19.

 • 2020-05-19 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  EKES przedstawia propozycje działań antykryzysowych

  Epidemia koronawirusa doprowadziła do bezprecedensowej sytuacji. Na naszych oczach cała gospodarka światowa, włączając wszystkie sektory, od usług po przemysł i rolnictwo, przeobraża się. Aby ograniczyć szkody gospodarcze i społeczne spowodowane przez tę sytuację, niezbędne jest podjęcie szeregu działań - zarówno doraźnych, jak i obliczonych na trwałą odbudowę.

 • 2020-05-14 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Rada Przedsiębiorczości apeluje o opóźnienie wejścia w życie dyrektywy o delegowaniu pracowników

  • 30 lipca 2020 r. ma wejść w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
  • W związku z nieprzewidzianą i w wielu krajach będących członkami UE krytyczną sytuacją, wywołaną pandemią koronawirusa, Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe polskie organizacje przedsiębiorców, apeluje o przesunięcie wejścia w życie dyrektywy do 30 lipca 2021 roku.