Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności Bruksela 2020

 • 2020-12-17 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Nowy biuletyn EKES

  W numerze m.in. o priorytetach EKES w rozpoczynającej się kadencji, a także o zawirowaniach wokół unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

 • 2020-12-17 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny ruszył do pracy

  Nowy mandat Komitetu, jak zawsze na początku kadencji, wymagał czasu na pełny rozruch. Sesja grudniowa zakończyła ten trudny okres: wybory do sekcji, obserwatoriów, komitetów doradczych i prezydiów wszystkich tych ciał uruchomiły kolejny etap, kiedy dyskutowane są priorytety Komitetu we wszystkich obszarach na najbliższe 2,5 roku. W sposób oczywisty koncentrują się one na najbliższych regulacjach, strategiach i komunikatach Komisji Europejskiej, pracach Parlamentu Europejskiego i programie kolejnej prezydencji UE, tym razem portugalskiej.

 • 2020-12-16 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Przyszłość Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy

  Negocjacje między PE i Radą trwały ponad dwa miesiące. Najtrudniejsze tematy negocjacji, to przede wszystkim: nowe zasoby własne, rola PE w administrowaniu Funduszem Odbudowy, dofinansowanie szeregu programów flagowych.

 • 2020-12-16 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Prawo własności intelektualnej - Komisja Europejska pracuje nad aktualizacją ram prawnych

  W ostatnim czasie na poziomie unijnym zaobserwować można wzmożone zainteresowanie kwestiami związanymi z prawem własności intelektualnej. Komisja Europejska w listopadzie opublikowała IP Action Plan, który zakłada uaktualnienie ram prawnych Unii Europejskiej tam, gdzie jest to konieczne, oraz wprowadzenie zrównoważonej polityki w zakresie własności intelektualnej, aby pomóc przedsiębiorstwom, również MŚP, w pełni korzystać z ich dóbr własności intelektualnej, a więc wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy choćby oznaczeń geograficznych. Ponadto, IP Action Plan ma na celu, uwzględniając obecną sytuację, wzmocnienie ochrony twórczości w czasach kryzysu zdrowotnego i gospodarczego spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2, a także ułatwienie płynnego przejścia na systemy cyfrowe oraz te, które uwzględniają założenia Zielonego Nowego Ładu.

 • 2020-12-15 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Brak strategii rządu ogranicza inwestycje prośrodowiskowe polskich firm

  Ryzyko weta polskiego rządu podczas Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu mogło przesłonić inne kluczowe wybory strategiczne - w szczególności deklarację o neutralności klimatycznej. Mogłoby się wydawać, że po trzech wyborczych latach polski rząd będzie wreszcie bardziej skłonny do decyzji koniecznych, chociaż nie zawsze przyjmowanych z aprobatą. Ostatecznie, po długich negocjacjach polski rząd zaakceptował cel redukcji CO2 do 2030 roku o co najmniej 55%.

 • 2020-12-15 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  UE chce powiązać swoje kluczowe inicjatywy z rozwojem umiejętności

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych wśród osób w wieku produkcyjnym, rozwój umiejętności oraz zdolność do adaptacji na zmieniającym się rynku pracy stanowią od dawna przedmiot działań i inicjatyw poszczególnych instytucji i programów UE.

 • 2020-12-11 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - podsumowanie spotkania online

  UE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. i ten cel jest częścią wszystkich jej polityk w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Wymaga to przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, co jest wyzwaniem dla obszarów zależnych głównie od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych sektorów przemysłu.

 • 2020-12-10 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Brexit na ostatniej prostej – podsumowanie spotkania

  8 grudnia Konfederacja Lewiatan wspólnie z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie zorganizowała spotkanie pt. "Brexit na ostatniej prostej: duże zmiany dla firm". Główne kwestie na ten temat, w przeddzień decyzji co do ostatecznych zasad handlu krajów członkowskich UE z Wielką Brytanią po 1 stycznia 2021 roku przedstawili europosłanka Danuta Huebner oraz Radca-Minister w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie, James Hughes.

 • 2020-12-09 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  Egelund Network o europejskiej płacy minimalnej

  8 grudnia odbyło się cykliczne spotkanie Egelund Network -  przedstawicieli organizacji pracodawców ze Skandynawii, regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej tj. z Niemiec, Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Czech.

 • 2020-12-09 Aktualności Bruksela
  Aktualności Bruksela

  EKES wzywa Radę Europejską do jak najszybszego przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy

  Pomimo ogromnych wyzwań wynikających z pandemii, europejscy pracodawcy, pracownicy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego wspólnie wzywają wszystkie 27 państw członkowskich do realizacji wieloletnich ram finansowych UE (WRF) oraz unijnego funduszu odporności i naprawy.