APRAN: Unia Europejska wzmacnia współpracę z Chinami

W siedzibie BusinessEurope w Brukseli, 12 września 2017, odbyła się dyskusja inicjująca projekt APRAN (Asia-Pacific Research and Advice Network) w sprawie zbudowania forum do dyskusji na temat współpracy między UE i Chinami, szczególnie w kwestiach związanych z przepływem danych, legislacją, inwestycjami, kwestiami transportowymi, handlowymi, bankowymi.

W dyskusji w formule okrągłego stołu uczestniczyli eksperci z Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnych ds. handlu, transportu, rozwoju, a także urzędnicy z Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, przedstawiciele firm i think thanków.

Celem spotkania była wymiana poglądów na temat możliwych form współpracy Komisji Europejskiej, ESDZ, biznesu i Chin. Debata dotyczyła korzyści i ryzyka płynących ze współpracy z Chinami. Eksperci podkreślali konieczność podniesienia standardów w dziedzinie zdolności transportowych w Chinach. Zastanawiano się nad wzmocnieniem atrakcyjności tej inicjatywy dla europejskiego biznesu oraz skutkom napływu chińskich towarów na rynek europejski. Wszyscy byli zgodni, że zasady współpracy muszą być jasne, zrozumiałe dla obu stron, oparte na zaufaniu i poszanowaniu prawa. W refleksji na ten temat APRAN należy pamiętać o trzech partnerach: UE, Stanach Zjednoczonych i Chinach. UE oraz państwa członkowskie powinny rozwinąć skoordynowaną europejską dyplomację gospodarczą obejmującą inne kraje z regionu Azji.

Eksperci z KE przywołali dane dotyczące stosunków UE-Chiny w dziedzinie handlu i inwestycji, pojawił się temat Jedwabnego szlaku, nawiązano do decyzji ze szczytu w 2016 UE-Chiny oraz wskazano na korzyści płynące z istniejącej już i dobrze działającej inicjatywy KE „Connectivity Platform", koordynacji polityk transportowych i określeniu wspólnych projektów między UE i Chinami. W 2016 roku w szczycie UE-Chiny z udziałem przewodniczących KE i Rady Europejskiej oraz premiera Chin przyjęto długofalową strategię na temat współpracy i promocji korzyści z niej płynących dla UE i obywateli Chin.

Organizatorzy spotkania z BusinessEurope zapowiedzieli, że następne rozmowy w formule okrągłego stołu będą odbywać się regularnie i będą dotyczyć strategicznych tematów i zdefiniowania wartości dodanej płynącej z tej inicjatywy. Zaproponowano rozszerzenie listy uczestników o przedstawicieli  przemysłu stoczniowego i przemysłu cyfrowego.

Konfederację Lewiatan na spotkaniu reprezentowała Ewa Haczyk, ekspert ds. UE.