Spotkanie grupy Tobacco Product Directive w BusinessEurope

Wprowadzenie nowego systemu śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych niepokoi firmy. Przedstawiciele federacji BusinessEurope spotkali się, aby przedyskutować możliwe obciążenia dla firm wynikające ze wprowadzenia systemu śledzenia i monitorowania wyrobów tytoniowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z 3 kwietnia 2014 r. ma na celu poprawę funkcjonowania unijnego rynku wyrobów tytoniowych w UE i zapewnienie zachowania wysokiego poziomu zdrowia publicznego. Jednym z jej zapisów jest konieczność wprowadzenia systemu wymierzonego w nielegalny handel papierosami, który obowiązywałby w krajach członkowskich. Producenci i dystrybutorzy wyrobów tytoniowych wyrażają duże zaniepokojenie rozwiązaniami, które proponuje Komisja Europejska. Dodatkowo, nowy system ma obowiązywać od maja 2019 r. więc firmy mają niewiele czasu, aby przygotować się do zmian.

System nakłada np. obowiązek uzyskiwania przez każdego producenta czy dystrybutora, w ramach łańcucha dostaw, autoryzacji każdego kroku postępowania z produktami tytoniowymi. Dla każdego produktu ma istnieć odrębny identyfikator więc jeśli dystrybutor ma w ofercie różne produkty tytoniowe, sama obsługa systemu będzie niezwykle pracochłonna i kosztowna. Skutkiem zmian może być nadmierna biurokracja i niewydolny system, który zamiast zmniejszać nielegalny handel, może przyczynić się do zwiększenia szarej strefy.

Dodatkowych informacji udziela Kinga Grafa: