W Brukseli o Gospodarce o Obiegu Zamkniętym

4 października w siedzibie BusinessEurope w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. środowiska, na którym obecni byli przedstawiciele pracodawców z różnych krajów Unii, w tym Konfederacji Lewiatan, a także przedstawiciele wielu różnych branż europejskich przedsiębiorstw.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego w jaki sposób europejski biznes może wnieść pozytywny wkład w tzw. Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym, której główne założenia zostały sformułowane przez Komisję Europejską jeszcze w 2015 r. Jednym z jej kluczowych elementów natomiast jest strategia dotycząca plastiku, którą Komisja planuje opublikować w grudniu 2017 r. W związku z tym gościem specjalnym spotkania był urzędnik Dyrekcji Generalnej Komisji ds. Środowiska współodpowiedzialny za opracowywanie głównych założeń owej strategii. Jego obecność świadczy o dobrej współpracy i mającej miejsce niezbędnej wymianie poglądów pomiędzy instytucjami UE a biznesem.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili także swoje zadowolenie z funkcjonującej od maja bieżącego roku wspólnej platformy zrzeszającej przemysł zainteresowany partycypowaniem w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym.