JEFTA - umowa o partnerstwie gospodarczym z Japonią

11 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie okrągłego stołu przedsiębiorców japońskich i europejskich (EU-Japan Business Round Table).

Spotkanie zostało zorganizowane 5 dni po 24. szczycie unijno-japońskim, podczas którego uzgodniono podstawowy kształt umowy o partnerstwie gospodarczym i wolnym handlu (EPA/FTA), zwanej potocznie JEFTA.

- Umowa jest nowym etapem w dziejach współpracy między Unią a Japonią. Jej implementacja przyniesie ponad 20 mld euro zysku unijnym przedsiębiorcom i otworzy im drogę do uczciwej konkurencji na japońskim rynku oraz ułatwi dostęp do przetargów - powiedział Kentaro Sonoura, Minister Spraw Zagranicznych Japonii.

Jyrki Katainen, komisarz UE ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności zauważył, że głównym celem organizacji biznesowych, japońskich i unijnych, powinno być przybliżenie przedsiębiorcom, i społeczeństwom korzyści płynących z wolnego handlu, takich jak większa swoboda inwestycji, większa ilość miejsc pracy, i możliwość dywersyfikacji biznesu i ekspansji zagranicznej. 

- Japonia jest naturalnym partnerem dla UE - łączy nas szacunek dla demokracji, praw człowieka i zasad państwa prawa. Jest to kolejna umowa handlowa z krajem azjatyckim, po Korei. W przypadku koreańskiej umowy o wolnym handlu, wymiana wzrosła o 25% w przeciągu 4 lat. Oczekujemy podobnego lub większego wzrostu po wdrożeniu zapisów JEFTA. To jest umowa, na której obie strony zyskują - powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE ds. handlu. 

Unia Europejska i Japonia znajdują się wśród największych gospodarek świata. Umowa o wolnym handlu jest przede wszystkim istotna ze względu na spodziewane spowolnienie wzrostu gospodarczego strefy euro oraz Japonii. Wejście w życie jej zapisów wyeliminowałoby większość barier taryfowych i pozataryfowych, i mogłoby stanowić istotny czynnik zwiększający popyt po obu stronach. Umowa stanowi także manifest poparcia dla wolnego handlu i sprzeciw wobec tendencji protekcjonistycznych.

Spotkanie umożliwiło przedstawicielom biznesu wymianę poglądów dot. gospodarki cyfrowej i współpracy w zakresie innowacyjności. Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan (wraz z przedstawicielami BusinessEurope) podzielił się uwagami polskich przedsiębiorców, m.in. z sektora motoryzacji i transportu kolejowego, dotyczącymi porozumienia.

W spotkaniu udział wziął Maciej Jeleński, ekspert ds. międzynarodowych Konfederacji Lewiatan oraz członek Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego.