Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Edukacja i kwalifikacje

 • 2017-07-07 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opinia

  Przekazaliśmy do MEN uwagi do przesłanych projektów:

  1. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  2. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  3. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 • 2017-02-17 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Więcej godzin przedmiotów obowiązkowych w liceum

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

 • 2017-01-26 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Konieczna zgodność w klasyfikacji zawodów

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan wobec projektu rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przekazaliśmy Teresie Wargockiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Poniżej jego treść.

 • 2017-01-05 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Wydawanie dokumentów według nowych wzorów

 • 2016-11-03 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Opinia Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Lewiatan ws. podziału dotacji na kształcenie studentów w akademickich uczelniach publicznych

  Nowa propozycja podziału dotacji na kształcenie studentów w akademickich uczelniach publicznych jest godna poparcia co do celów i kierunków zmian. Jednakże szczegółowa konstrukcja algorytmu powoduje, że cele te nie zostaną osiągnięte.

 • 2016-10-26 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Przyznawanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  W odpowiedzi na pismo z dnia 21 września 2016 r. (wpłynęło 27 września 2016 r.) o numerze DRP-II-4044.203.8.2016.AR przekazaliśmy uwagi Konfederacji Lewiatan do konsultowanego projektu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • 2016-08-22 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Uwagi do pakietu projektów rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Uwagi przekazane zostały Jarosławowi Gowinowi, Wicepremierowi, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • 2016-08-22 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Opinia dotycząca zmiany ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki

  W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lipca 2016 r., znak: DP.ZK.1201.2.2016.4 dotyczące konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki Konfederacja Lewiatan zgłosiła poniższe uwagi do projektu.

 • 2016-08-22 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Zakre zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest nieprecyzyjny

  Konfederacja Lewiatan chciałaby zwrócić uwagę na brak precyzji w zaproponowanym zapisie w projekcie Rozporządzania Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • 2016-07-26 Edukacja i kwalifikacje
  Edukacja i kwalifikacje

  Pomoc de minimis na finasowanie działalności upowszechniającej naukę


  W nawiązaniu do pisma z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: ZLN.1201.3.2016 dotyczącego konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz naliczania pomocy de minimis na finasowanie działalności i upowszechniającej naukę Konfederacja Lewiatan nie zgłasza zasadniczych uwag do projektu (za wyjątkiem tych sformułowanych do § 14 - § 19) ze względu na to, że wprowadzenie tego rozporządzenia jest konieczne, ponieważ wcześniej obowiązujące rozporządzenie przestało obowiązywać, a ponadto konieczne było implementowanie zmienionych przepisów wspólnotowych w tym obszarze.

Przejdź do archiwum