Planowane zmiany w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

10 marca br. Lewiatan wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dyskusja dotyczyła planowanych do przeprowadzenia zmian w treści Programu. Lewiatan zgłosił uwagę dotyczącą wsparcia inwestycyjnego na projekty OZE (poddziałanie 1.1.1) i planowanej zmiany w tym poddziałaniu trybu konkursowego na pozakonkursowy.

Zgodnie z zapisami w Umowie Partnerstwa oraz w programie PO IiŚ podstawowym trybem wyboru projektów jest tryb konkursowy i ewentualna zmiana trybu na pozakonkursowego powinna zostać wyczerpująco uzasadniona. W związku z powyższym Lewiatan poprosił o przedstawienie szczegółowego porównania obu trybów wyboru projektów wspierających OZE w ramach porozumień klastrowych - w tym o wskazanie, które aspekty selekcji można, zdaniem instytucji pośredniczącej, uwzględnić wyłącznie w trybie pozakonkursowym.

Zatwierdzenie dyskutowanych obecnie zmian w Programie ma nastąpić na posiedzeniu komitetu monitorującego na początku kwietnia.

W spotkaniu wziął udział Łukasz Dyba.