Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Fundusze strukturalne

 • 2017-07-31 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

  26 lipca br. Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził 2 projekty dotyczące kolejnych etapów wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) na łączną kwotę 86 mln zł. Jego częścią jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK), czyli rejestr publiczny ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 • 2017-07-28 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Wdrażanie działań w programach UE może się opóźnić

  Usunięcie z Umowy Partnerstwa deklaracji reformy KRUS nie podoba się Komisji Europejskiej, która twardo stoi na stanowisku, że dopóki zapis ten nie wróci do dokumentu, nie ma mowy o jego zatwierdzeniu. Taką zmianę wprowadziło Ministerstwo Rolnictwa. Zdaniem Konfederacji Lewiatan może to opóźnić wdrażanie nowych działań w programach operacyjnych.

 • 2017-07-10 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Ministerstwo Rozwoju interpretuje własne wytyczne

  Ministerstwo Rozwoju (MR) opublikowało dwa materiały informacyjne istotne dla realizacji projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 • 2017-07-03 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Prawie 11 mld zł na innowacyjne projekty w 2017

  Ponad 7 mld zł na innowacje mogły pozyskać przedsiębiorstwa ubiegające się o bezzwrotne dofinansowanie w konkursach uruchomionych w pierwszym półroczu 2017 r. w krajowych i regionalnych programach operacyjnych. W drugiej połowie roku na najlepsze projekty firm czekać będzie kolejne 3,8 mld zł w formie dotacji.

 • 2017-06-29 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Zmiany w kryteriach wsparcia klastrów energii

  Spotkanie grupy roboczej POIiŚ ds. energetyki i efektywności energetycznej (21 czerwca br.) było poświęcone przygotowaniu kryteriów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w klastrach energii, które będzie udzielane w ramach poddziałania 1.6.1 PO IiŚ.

 • 2017-06-29 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Konkursy w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój

  20 czerwca Komitet Monitorujący PO WER zatwierdził kryteria konkursów i nowe projekty pozakonkursowe, których realizacja rozpocznie się jeszcze w 2017.

 • 2017-06-26 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Zmiany w kryteriach wyboru projektów PO Inteligentny Rozwój

  NCBIR zaproponował zmianę kryteriów wyboru projektów w działaniu 1.1.1 PO IR.

 • 2017-06-23 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  BusinessEurope pozytywnie o polityce spójności po 2020

  Debata o przyszłym budżecie UE i polityce spójności nabiera temat. Chociaż pierwsze propozycje Komisji Europejskiej pojawią się dopiero za kilka miesięcy, kluczowi gracze zaczynają prezentować swoje pierwsze oficjalne stanowiska.

 • 2017-06-14 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Kryteria wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w konkursie POIiŚ

  W wyniku dyskusji na posiedzeniu komitetu monitorującego (9 czerwca br.) do dalszych prac odesłano proponowane przez resort energii kryteria wyboru projektów w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, które miałyby być realizowane w klastrach energii.

 • 2017-05-18 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy UE - uwagi

  Konfederacja Lewiatan zgłosiła uwagi do konsultowanego projektu zmian Wytycznych MR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wytyczne). W naszej ocenie sam termin prowadzenia konsultacji (oraz jego zakończenie tuż po długim weekendzie majowym) był dość niefortunny. Wielokrotnie apelowaliśmy już do administracji o organizowanie konsultacji w taki sposób, by możliwe było rzetelne przygotowanie stanowiska przez wszystkich interesariuszy. Jest to szczególnie istotne w przypadku propozycji zmian w dokumentach, które mają kluczowe znaczenie dla wszystkich beneficjentów funduszy europejskich.

Przejdź do archiwum