Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Fundusze strukturalne

 • 2017-05-17 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Programy zintegrowane uczelni - ocena kryteriów

  Trwają prace nad kryteriami wyboru projektów dla nowego działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych" PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do wykorzystania w ramach 3 ścieżek konkursowych będzie 1 mld zł. Projekty będą dotyczyć m.in.: podnoszenia kompetencji studentów tak, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa; zwiększania jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich, umiędzynarodowienia uczelni, wsparcia zmian organizacyjnych i podniesienia kompetencji kadr uczelni. 

 • 2017-05-10 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Ustawa wdrożeniowa - mniej ułatwień dla firm

  Projekt zmian w ustawie wdrożeniowej w maju powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów i trafić do Sejmu. W naszej opinii z grudnia 2016 r. poparliśmy większość propozycji zawartych w projekcie z 29 listopada 2016 r., zgodnych z rzeczywistymi potrzebami przedsiębiorców.

 • 2017-03-21 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Podsumowanie programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

  Przyjęciem sprawozdania końcowego z realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zakończyło się ostatnie posiedzenie komitetu monitorującego, które odbyło się 15 marca br. Podczas spotkania podsumowano wyniki projektów, w ramach których makroregion Polski Wschodniej zasiliły dodatkowe środki o wartości 2,39 mld EUR.

 • 2017-03-13 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Planowane zmiany w PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 • 2017-03-13 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Trzeba ułatwić dużym firmom dostęp do unijnych pieniędzy

  Wymóg wysokich kosztów kwalifikowalnych to jeden z powodów, wskazywanych przez przedsiębiorców, rezygnacji z ubiegania się dużych firm o środki unijne w konkursach na prace badawczo - rozwojowe. Realizację projektów utrudniają też ograniczenia dotyczące podwykonawstwa - uważa Konfederacja Lewiatan.

 • 2017-03-08 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  NCBiR chce ułatwić pozyskiwanie funduszy na B+R

  NCBiR zaproponował pakiet zmian, które mają zwiększyć atrakcyjność wsparcia projektów badawczo-rozwojowych wdrażanych przez małe i średnie firmy. Centrum chce przyciągnąć do programu Inteligentny Rozwój nowych wnioskodawców, zwiększyć podaż projektów składanych przez MŚP i - tym samym - poprawić jego wyniki. Dziś, pomimo sporej popularności oferty NCBiR oraz wielu złożonych projektów, zwłaszcza w działaniu 1.1.1, niewiele ponad 10% wnioskodawców otrzymuje dofinansowanie.

 • 2017-03-07 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Konsultant ds. funduszy UE odwiedzi przedsiębiorcę w firmie

  Ministerstwo Rozwoju pracuje nad poprawą jakości informacji o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorca będzie mógł zaprosić konsultanta ds. funduszy do swojej firmy.

 • 2017-03-01 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Zmiany w programie Infrastruktura i Środowisko

  Ministerstwo Rozwoju zaprezentowało projekt zmian w treści Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego 24 lutego. Poinformowano również o stanie realizacji Programu i wypełnieniu warunków ex-ante.

 • 2017-01-18 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Nowe zasady wsparcia w PO Polska Wschodnia

  Firmy, które prowadzą działalność w Polsce Wschodniej mogą korzystać ze wsparcia na rozpoczęcie sprzedaży produktów i usług na rynkach zagranicznych. W bieżącym roku wsparcie to będzie dostępne na zmienionych warunkach (PO Polska Wschodnia, działanie 1.2 PO PW).

 • 2016-12-22 Fundusze strukturalne
  Fundusze strukturalne

  Pilotażowa zmiana kryteriów wyboru projektów konkursowych w PO WER

  Podczas 11. Posiedzenia Komitetu Monitorującego PO WER przyjęto uchwały dotyczące Rocznych Planów Działań na 2017 r. dla poszczególnych Osi Priorytetowych PO WER.

Przejdź do archiwum