Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ochrona zdrowia

 • 2017-10-12 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - stanowisko

 • 2017-08-04 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - opinia

  W uzupełnieniu do stanowiska przekazanego pismem z dnia 20 czerwca 2017 r. stanowiącego odpowiedź na pismo otrzymane w dniu 5 czerwca 2017 r., IK: 885477/DS., dotyczące przekazania do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poniżej przedstawiamy propozycje modyfikacji niektórych zapisów w celu jak najszerszego objęcia projektem przedsiębiorców oferującym wyroby medyczne w obszarze projektowanych zmian.

 • 2017-08-03 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Szkolenia farmaceutów - uwagi do rozporządzenia

  Konfederacja Lewiatan z aprobatą odnotowuje wprowadzenie do ciągłego szkolenia farmaceutów formy „ćwiczeń". Jest to zmiana pozytywna, odzwierciedlająca potrzebę zwiększenia nacisku na prowadzenie praktycznych szkoleń dla farmaceutów.

 • 2017-02-10 Farmacja
  Farmacja

  Zagrożona gwarancja bezpieczeństwa lekowego

  W związku z przekazaniem pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UA18), znak: RM-10-12-17, Konfederacja Lewiatan zwróciła się do Premier Beaty Szydło z prośbą o wstrzymanie prac nad projektem w zakresie proponowanego w art. 3 pkt 4 projektu ustawy.

 • 2017-02-10 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Realizacja umów w rodzaju leczenie stomatologiczne - uwagi

  Konfederacja Lewiatan zgłosiła następującą uwagę do przekazanego projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 • 2017-02-02 Aktualności
  Aktualności

  Niedoskonała ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej


  Przekazany do uzgodnień projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej „projektem", wprowadza od dawna postulowane zmiany w zakresie wzmocnienia roli podstawowej opieki zdrowotnej. Niemniej jednak analiza projektu wskazuje, że nie wprowadza on rozwiązań dotyczących całości funkcjonowania rodzinnej opieki zdrowotnej, a jedynie określa zasady działania i funkcjonowania świadczeniodawców wykonujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Tym samym w naszej ocenie tytuł jest nieadekwatny do proponowanych w projekcie rozwiązań.

 • 2017-02-01 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Uwagi Konfederacji dot. zawierania umów na leczenie szpitalne

  Przedstawiamy uwagi zgłoszone do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

 • 2017-01-30 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Wymagania dobrej praktyki wytwarzania

  Po analizie przekazanego do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, zwanego dalej „projektem", przedstawiamy zastrzeżenia zgłoszone przez pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

 • 2017-01-30 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Zmiana Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Po analizie przekazanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwanego dalej „projektem", przedstawiamy zastrzeżenia zgłoszone przez pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

 • 2016-11-14 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych - uwagi

  W odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2016 r., znak: PLO.461.508.2016.JM, dotyczące przekazania do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności Systemu Obsługi List Refundacyjnych Konfederacja Lewiatan wnosi o uwzględnienie poniższej uwagi.

Przejdź do archiwum