Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie określenia progów finansowych wartości przedmiotu sporu prowadzonego przez Koordynatora do spraw negocjacji

 

Lp.

Numer paragraf/
pkt

Obecny zapis

Proponowana zmiana

Uzasadnienie

   1                         

 

§ 1

§ 1. Koordynator do spraw negocjacji może odmówić rozpatrzenia sporu między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentem będącym konsumentem a przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest nie mniejsza niż 50 złotych i nie większa niż 50 000 złotych.

§ 1. Koordynator do spraw negocjacji może odmówić rozpatrzenia sporu między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentem będącym konsumentem a przedsiębiorstwem energetycznym w zakresie, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 500 złotych lub  większa niż 50 000 złotych.

W projekcie z dnia 14 lutego 2017 r., wersja 1.4 w § 1 jest oczywista pomyłka dot. określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu między odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumentem będącym konsumentem a przedsiębiorstwem  energetycznym.

Zgodnie z intencją uzasadnienia powinny być dwa progi: dolny – odmowa odmówienie podjęcia działań z uwagi na ekonomikę postępowania, oraz górny -  gdzie spór powinien zostać rozstrzygnięty przez sąd powszechny.

Jeśli chodzi o poziom górny – 50 000 zł, wydaje się on być zasadny, o tyle poziom dolny 50 zł jest zbyt niski, przewyższający koszty rozpatrzenia sporu i narażający Koordynatora na zasyp sprawami błahymi. Aby tego uniknąć zaproponowano dolną granicę odmowy podjęcia działań przez Koordynatora na poziomie 500 zł.

 

Warszawa, 10 marca 2017 r.

KL/136/41/480/DK/2017