Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prawo branżowe

 • 2017-02-09 Energetyka
  Energetyka

  Lista pilnych zmian w ustawie o OZE

  RADA OZE przy Konfederacji Lewiatan podziela powszechne krytyczne oceny przygotowania i przebiegu aukcji na dostarczenie energii z odnawialnych źródeł, które odbyły się 30 grudnia 2016 roku na wniosek Prezesa URE. W czasie trwania aukcji wystąpiły poważne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem internetowej platformy aukcyjnej (IPA), które spowodowały, że wielu zarejestrowanych w niej wytwórców nie mogło złożyć ofert, pomimo spełnienia wszelkich wymaganych w ustawie o OZE warunków udziału w aukcji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych do tego czynności i dochowania należytej staranności.

 • 2017-02-02 Aktualności
  Aktualności

  Niedoskonała ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej


  Przekazany do uzgodnień projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej „projektem", wprowadza od dawna postulowane zmiany w zakresie wzmocnienia roli podstawowej opieki zdrowotnej. Niemniej jednak analiza projektu wskazuje, że nie wprowadza on rozwiązań dotyczących całości funkcjonowania rodzinnej opieki zdrowotnej, a jedynie określa zasady działania i funkcjonowania świadczeniodawców wykonujących świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Tym samym w naszej ocenie tytuł jest nieadekwatny do proponowanych w projekcie rozwiązań.

 • 2017-02-01 Banki i finanse
  Banki i finanse

  Ułatwienia dochodzenia wierzytelności - uwagi

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (dalej: Projekt Ustawy)

 • 2017-02-01 Banki i finanse
  Banki i finanse

  Doprecyzowanie rozporządzenia ws. usług powiązanych z rachunkiem płatniczym

  Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia w sprawie określenia wykazu usług reprezentatywnych, powiązanych z rachunkiem płatniczym (dalej: projekt)

 • 2017-02-01 Aktualności
  Aktualności

  Nieprecyzyjna definicja powiązanego pośrednika kredytowego

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (dalej: projekt)

 • 2017-02-01 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Uwagi Konfederacji dot. zawierania umów na leczenie szpitalne

  Przedstawiamy uwagi zgłoszone do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

 • 2017-01-30 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Wymagania dobrej praktyki wytwarzania

  Po analizie przekazanego do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, zwanego dalej „projektem", przedstawiamy zastrzeżenia zgłoszone przez pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

 • 2017-01-30 Ochrona zdrowia
  Ochrona zdrowia

  Zmiana Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Po analizie przekazanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwanego dalej „projektem", przedstawiamy zastrzeżenia zgłoszone przez pracodawców zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

 • 2017-01-27 Banki i finanse
  Banki i finanse

  Wątpliwości dot. projektu o restrukturyzacji kredytów denominowanych

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów - druk nr 729 (dalej: projekt)

 • 2017-01-27 Banki i finanse
  Banki i finanse

  Nowe zapisy naruszają zasadę swobody umów

  Stanowisko Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (dalej: projekt)

Przejdź do archiwum